Celem konkursu jest zachęcenie młodzieży ponadgimanzjalnej do zapoznania się z tak ważną obecnie tematyką polskiej polityki, procesami zachodzącymi w Europie i świecie. Ponadto do celów konkursu należy popularyzacja wiedzy o istocie państwa oraz procesach zachodzących na płaszczyźnie międzynarodowej wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych, rozwijanie zainteresowań dotyczących szeroko rozumianej problematyki państwowej i międzynarodowej oraz kształtowanie umiejętności korzystania z różnorodnych źródeł, dotyczących problematyki państwowej i międzynarodowej.

Termin nadsyłania zgłoszeń przewidziano do 24 lutego 2017 r.

 

 

Test konkursowy

obędzie 23 marca 2017, o godz. 11.00

w budynku Instytutu Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych KUL

w sali 134

przy ul. Droga Męczenników Majdanka 70

 

 

 

Zgłoszenie można nadesłać  zarówno droga elektroniczną na adres: agnieszka.zareba@kul.pl,

 

jak i drogą pocztową na

Instytut Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych KUL
ul. Droga Męczenników Majdanka 70,
20-325 Lublin,
z dopiskiem – „Konkurs”

Autor: Lech Jańczuk
Ostatnia aktualizacja: 07.02.2017, godz. 08:09 - Barbara Lendzion-Tokarska