Konsultacje w semestrze letnim 2019/2020:

 

Dr hab. Paweł Marzec, prof. KUL – Kierownik Katedry - pokój 419

Wtorek: godz. 12.30.-14.00.

e-mail: pawelmarzec23@kul.lublin.pl

 

Dr Jerzy Michałowski – p. 423

urlop

e-mail: jerzym@kul.lublin.pl

 

Dr Jarosław Kuśpit – p. 419

Czwartek: godz. 12.30. - 14.00.

e-mail: jkuspit@kul.lublin.pl

W okresie od 30 stycznia do 23 lutego 2020 r. konsultacje będą odbywały się w formie odpowiedzi na zapytania przekazane przez formularz kontaktowy lub adres e-mailowy w terminie do 3 dni roboczych (zgodnie z §3 Zarządzenia Rektora KUL ROP-0101-103/17 z dnia 23.11.2017).

 

Dr Mirosław Urbanek - p. 423

Wtorek: godz. 9.10. - 10.50.

e-mail: mirpiou@kul.lublin.pl

 

Dyżur pracowniczy:

czwartek 12.30.-14.00.

 

"Administratorem jest Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II z siedzibą w Lublinie przy Al. Racławickich 14 (nr tel - 81 445 41 01). Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: nr tel - 81 445 32 30, adres e-mail - iod@kul.pl
Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda osoby, której dane dotyczą, udzielona poprzez wyraźne działanie potwierdzające (tj. przesłanie wiadomości). Pani/Pana dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Dane są ujawniane wyłącznie osobom upoważnionym przez administratora.
Podanie danych jest dobrowolne, niemniej konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na pytanie. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych".

Autor: Zdzisław Błasiak
Ostatnia aktualizacja: 17.02.2020, godz. 21:24 - Jarosław Kuśpit