Od nowego roku akademickiego KUL otwiera studia I i II stopnia na kierunku kryminologia. To studia dla osób, które chciałyby podjąć pracę zawodową w służbach mundurowych, organach wymiaru sprawiedliwości, usługach detektywistycznych lub prowadzić samodzielna działalność, np. prowadzić szkolenia i treningi z zakresu kryminologii, w tym cyberbezpieczeństwa.

 

Na nowym kierunku uczelnia przygotowała dwie specjalizacje, do wyboru przez studentów: analitykę kryminalistyczną oraz prewencję zachowań przestępczych. Pierwsza ukierunkowana jest na kompetencje potrzebne do prowadzenia specjalistycznych badań i analiz w trakcie dochodzenia i próby wyjaśnienia popełnionego przestępstwa, a także umiejętności z zakresu zwalczania cyberprzestępczości, profilowania kryminalistycznego, taktyk i technik detektywistycznych, balistyki. Druga przygotowuje do diagnozowania sytuacji kryminogennych, pomocy ofiarom przestępstw oraz przeciwdziałania patologiom społecznym. Absolwenci uzyskują także praktyczne umiejętności z zakresu mediacji i komunikacji w sprawach karnych, a także analizy cyfrowych śladów, wykorzystania sztucznej inteligencji w kryminalistyce oraz przeciwdziałania uzależnieniom płynących z nowych technologii.

 

Praktyczną wiedzę studenci zdobędą podczas ćwiczeń oraz praktyk zawodowych. Ci, którzy wybiorą analitykę kryminalistyczną spędzą 150 godzin m.in. w placówkach służb mundurowych, prywatnych agencjach ochrony i laboratoriach kryminalistycznych. Natomiast adepci prewencji zachowań przestępczych odbędą praktyki m.in. w organach wymiaru sprawiedliwości, kurateli sądowej, instytucjach pozarządowych i firmach zajmujących się ochroną użytkowników Internetu.

 

- Studia z zakresu kryminologii prowadzone są przez interdyscyplinarny zespół naukowców, a znaczna część zajęć wykładana będzie przez praktyków z zakresu kryminalistyki, wymiaru sprawiedliwości i resocjalizacji, pracujących w Policji, Służbie Więziennej, żołnierzy Wojska Polskiego. Katolicki Uniwersytet Lubelski podpisał umowę o współpracy z Wyższą Szkołą Policji w Szczytnie – wyjaśnia Jan Gondek z zespołu przygotowującego program nowego kierunku studiów.

 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie dla kandydatów na studia

O nowym kierunku mówi dyrektor Instytutu Nauk Socjologicznych dr hab. Grzegorz Adamczyk, prof. KUL.

 

Autor: Maria Mazurek-Olszowa
Ostatnia aktualizacja: 13.05.2021, godz. 15:31 - Maria Mazurek-Olszowa