Instytut Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
Fundacja Konrada Adenauera w Polsce
Fundacja Rozwoju KUL
Centrum Naukowe Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk
i Uczeni Łazarskiego w Warszawie
zapraszają na konferencję
Kryzys uchodźczy konsekwencje dla przyszłości
Unii Europejskiej, Niemiec i Polski

 

6 czerwca2016 (poniedziałek)
 godz. 10.50
 Budynek Instytutu Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych KUL
ul. Droga Męczenników Majdanka 70
Aula DMMII-101,  I. piętro

 

 

 

więcej informacji

Autor: INPiSM
Ostatnia aktualizacja: 06.06.2016, godz. 07:07 - Barbara Lendzion-Tokarska