Ks. dr Adam Jaszcz

 

 

I. ŻYCIORYS

 

Urodził się 18 maja 1982 roku w Lublinie. W latach 1997-2001 uczęszczał do III LO im. Unii Lubelskiej w Lublinie. Po złożeniu egzaminu dojrzałości w 2001 roku wstąpił do Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Lublinie i rozpoczął studia na Wydziale Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W 2007 roku uzyskał tytuł zawodowy magistra teologii na podstawie pracy: Prawo polskie a działalność oświatowo-wychowawcza Kościoła po roku 1989, napisanej pod kierunkiem ks. dr. Leszka Adamowicza. W tym samym roku w dniu 26 maja przyjął święcenia prezbiteratu z rąk abp. Józefa Życińskiego, a następnie rozpoczął pracę jako wikariusz w Parafii św. Michała Archanioła w Lublinie.

W 2009 roku rozpoczął studia specjalistyczne z prawa kanonicznego na Uniwersytecie Nawarry w Pampelunie, uzyskując trzy lata później licencjat z wyróżnieniem. W 2012 roku podjął studia doktoranckie w Papieskim Uniwersytecie Świętego Krzyża w Rzymie, gdzie 11 grudnia 2014 roku, na podstawie pracy: El Sínodo diocesano y su aplicación: la experiencia polaca reciente (1983-2012), uzyskał stopień naukowy doktora prawa kanonicznego (summa cum laude). Promotorem rozprawy doktorskiej był ks. prof. Fernando Puig. Praca została w całości opublikowana w Rzymie i nostryfikowana w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim na mocy uchwały Rady Wydziału Prawa, Prawa Kanoniczego i Administracji z dnia 28 czerwca 2016 roku.

W latach 2013-2015 ukończył Studium Administracji Kościelnej w Kongregacji ds. Duchowieństwa, a także kursy specjalistyczne: Papieski Uniwersytet Urbaniana, Kongregacja Nauki Wiary, Corso intensivo sui delitti riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede; Penitencjaria Apostolska, Corso sul foro interno; Papieski Uniwersytet Świętego Krzyża (Wydział Komunikacji Społecznej), Stowarzyszenie Dziennikarzy Watykanistów Akredytowanych przy Stolicy Apostolskiej I.S.C.O.M., Corso specializzazione in informazione religiosa.

W latach 2015-2017 pełnił funkcję sekretarza metropolity lubelskiego. Od 1 września 2017 roku jest wicekanclerzem kurii metropolitalnej w Lublinie oraz rzecznikiem prasowym Archidiecezji Lubelskiej, od października tego samego roku - asystentem w Katedrze Historii Prawa Kanonicznego na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL.

 

Kontakt:

e-mail: ajaszcz@op.pl

 

II. WYKAZ PUBLIKACJI

 

Monografie

 1. El Sínodo diocesano y su aplicación: la experiencia polaca reciente (1983-2012), Roma 2015.

 

Artykuły

 1. La doctrina histórico-jurídica del sínodo diocesano y la normativa vigente. La actividad de las diócesis polacas, "Review of Comparative Law" 26-27 (2016), n. 3-4, s. 167-191; ISSN 0860-8156.

 

Inne

 1. Statut Sanktuarium Matki Bożej Latyczowskiej, Patronki Nowej Ewangelizacji (konsultacja naukowo-prawna).

III. DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNO-ORGANIZATORSKA

 

Działalność dydaktyczna 

 1. Od 1 października 2017 r. prowadzi zajęcia z następujących przedmiotów:
  Historia powszechnego prawa kanonicznego (ćwiczenia),
  Historia powszechnego prawa kanonicznego (wykład),
  Prawo o sakramentach świętych (ćwiczenia),
  Kościelne prawo karne materialne (ćwiczenia),
  Podstawy światopoglądu katolickiego (wykład),
  Prawo kanoniczne: ustrój hierarchiczny Kościoła, zadanie nauczania, prawo majątkowe i karne - II, III, V, VI księgi KPK (wykład, MSD w Lublinie).
Autor: Magdalena Sawa
Ostatnia aktualizacja: 16.12.2019, godz. 14:50 - Krzysztof Burczak