Biogram naukowy:

 • Studia filozoficzno-teologiczne w Prymasowskim Wyższym Seminarium Duchownym w Gnieźnie (2003-2004) i w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Bydgoskiej w Bydgoszczy (2004-2009);
 • Tytuł zawodowy magistra teologii na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza na podstawie pracy: Filozoficzna natura prawdy w ujęciu Hansa Ursa von Balthasara. Poznań 2009 (Promotor: Ks. dr Rafał Grabowski);
 • Stacjonarne studia doktoranckie w zakresie teologii moralnej w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim  Jana Pawła II (2010-2014);
 • Stopień doktora nauk teologicznych w zakresie teologii moralnej z wyróżnieniem na podstawie pracy: Eksperymenty medyczne z wykorzystaniem zwierząt. Studium teologicznomoralne. Lublin 2014 (Promotor: Ks. bp dr hab. Józef Wróbel, prof. KUL; recenzenci: Ks. dr hab. Tomasz Kraj, Ks. dr hab. Tadeusz Zadykowicz);
 • Podyplomowe Studia Bioetyki i Prawa Medycznego w Centrum Ekologii Człowieka i Bioetyki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego (2013-2014);
 • Asystent Katedry Bioetyki Teologicznej w Instytucie Teologii Moralnej KUL (2014-2018);
 • Adiunkt Katedry Bioetyki Teologicznej w Instytucie Teologii Moralnej KUL (2018-)

 

Pełnione funkcje:

 • Sekretarz Instytutu Teologii Moralnej KUL (2015-);
 • Pełnomocnik ds. etyki badań naukowych (2018-).

 

Działalność dydaktyczna:

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (2014-);
 • Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Bydgoskiej (2014-2018).

 

Przynależność do towarzystw naukowych i zespołów eksperckich:

 • Członek zwyczajny Stowarzyszenia Teologów Moralistów (2012-);
 • Członek Rady Naukowej „Studiów Bydgoskich” (2015-);
 • Członek Europejskiego Stowarzyszenia Teologów Katolickich (2016-);
 • Członek Lokalnej Komisji Etycznej do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach w Lublinie (2016-);
 • Członek Association of Bioethicists in Central Europe (2017-);
 • Członek Zespołu Ekspertów Konferencji Episkopatu Polski ds. Bioetycznych (2018-).

 

Bibliografia

 

Wygłoszone referaty

Autor: Krzysztof Smykowski
Ostatnia aktualizacja: 19.02.2019, godz. 14:57 - Krzysztof Smykowski