KUL CAN organizatorem polskiej edycji międzynarodowego konkursu Typhlo&Tactus 2017

Typhlo&Tactus to konkurs na książki z dotykowymi ilustracjami dla dzieci niewidomych. Z 12 krajów europejskich biorących udział w konkursie w latach 90’tych dwudziestego wieku liczba uczestników wzrosła do ponad 50 państw ze wszystkich kontynentów. Rośnie też liczba książek ubiegających się o tytuł tej najpiękniejszej a przy tym najbardziej dostępnej dla małych niewidomych czytelników. W tym roku Polskę reprezentować będzie 5 książek, które 19 września wybierze powołane w tym celu jury (tyflopedagodzy, nauczyciele, osoby niewidome). KUL CAN pomógł autorom przygotowując wydruki tekstów w brajlu. W dniach 26-29 października w Dijon (Francja) międzynarodowe jury dokona rozstrzygnięcia konkursu. Członkiem jury jest dr hab. Bogusław Marek, dyrektor KUL CAN.


WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona
ikona