Instytut Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych KUL serdecznie zaprasza na otwarte seminarium naukowe pt. "Kwestia Islamska w Rosji". W czasie seminarium swój referat wygłosi m.in. prof. Malika Arsanukajewa, socjolog i prawnik, kierownik Katedry Prawa Gospodarczego, Cywilnego i Arbitrażowego Rosyjskiej Akademii Prawa Ministerstwa Sprawiedliwości w Moskwie.

Więcej informacji

Autor: Lech Jańczuk
Ostatnia aktualizacja: 08.05.2013, godz. 20:43 - Lech Jańczuk