SADOWSKA_ANNA_2_POCZT_PEN_m.

 

 

Stanowisko:

 

Asystent w Katedrze Tyflodydaktyki Języka Angielskiego i Komunikacji Alternatywnej.

 

 

Wykształcenie:

 

 • Ukończone studia magisterskie na kierunku Filologia Angielska na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w 2000 r.
 • Ukończone studia magisterskie na kierunku Tłumaczenia Audiowizualne na Roehampton University w Londynie w 2010 r.

 

Obszar zainteresowań naukowych – specjalizacja:

 

 • Głównym obszarem zainteresowań naukowych jest audiodeskrypcja (udostępnianie dzieł audiowizualnych osobom niewidomym i słabowidzącym).
 • Prowadzi badania nad zastosowaniem audiodeskrypcji w nauczaniu języka angielskiego. 
 • Specjalizuje się w tłumaczeniach audiowizualnych, obejmujących między innymi tłumaczenie filmów oraz przygotowywanie napisów dla osób niesłyszących i niedosłyszących.
 • Prowadzi zajęcia z praktycznej nauki języka angielskiego (gramatyka i konwersacje), z tłumaczeń audiowizualnych i audiodeskrypcji.

 

 

Position:

 

Research Assistant at the Department of ELT Typhlomethodology and Alternative Communication.

 

Education:

 

 • An MA diploma from the Institute of the English Studies at the Catholic University of Lublin in 2000.
 • An MA diploma in Audiovisual Translation at Roehampton University in London in 2010. 

 

Research interests – specialisation:

 

 • Her main interest lies in audio description, that is making audiovisual products accessible to people with visual impairments.
 • Currently she is doing research on the possibility of applying audio description in teaching English.
 • She specialises in audiovisual translation, which includes, among other things, film translation and preparing subtitles for the deaf and hard-of-hearing.
 • She has taught the Practical English course (Grammar and Speaking), audiovisual translation and audio description.   

 

Dorobek naukowy/ Publications:

 

Sadowska A. 2014. Audiodeskrypcja do ilustracji w prasie – wskazówki dla trenerów szkolących audio deskryptorów. „Przekładaniec” 28, 124–139.

 

email:sadowska[at]kul.pl

webpage

 

Autor: Monika Gozdór
Ostatnia aktualizacja: 14.04.2015, godz. 09:19 - Monika Tokarczyk