Absolwentka pedagogiki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II.

Praca magisterska pt. Różnice w postrzeganiu małżeństwa i rodziny przez lubelskich uczniów klas VI szkoły podstawowej oraz klas III gimnazjum, napisana na seminarium zarządzania placówką oświatową, pod kierunkiem ks. dr hab. Adama Maja, prof. KUL.

Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu promocji i profilaktyki zdrowotnej, epidemiologii i higieny, a także edukacji wczesnoszkolnej. 

Zainteresowania badawcze koncentruje głównie wokół wychowania personalistycznego, teatrologii i pedagogiki specjalnej. Interesuje się także psychologią kliniczną, arteterapią
 i pracą z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 

 

 

Kontakt: tyburska.anna@o2.pl

Autor: Katarzyna Sabat
Ostatnia aktualizacja: 09.05.2017, godz. 21:43 - Ryszard Skrzyniarz