Edmund KURYLUK, mgr

Moje zainteresowania naukowe skupiają się przede wszystkim na pedagogice w kontekście kultury i wychowania poprzez sztukę. Zajmuje się również etnomuzykologią, a dalej etnopedagogiką. Podczas studiów magisterskich sprecyzowały się moje zainteresowania skupione wokół teatru, edukacji poprzez sztukę (muzykę, zwłaszcza muz. tradycyjną) i edukacji kulturalnej. Główne zainteresowania realizuję poprzez współorganizowanie międzynarodowych festiwali muzycznych, organizowanie ogólnopolskich konferencji naukowych oraz współpracę z Fundacją Muzyka Kresów. Jako animator kultury zajmuję się przede wszystkim pracą z wolontariuszami, jako teatrolog i śpiewak prowadzę zajęcia teatralne i muzyczne z dziećmi, młodzieżą oraz studentami. Ogromna ilość osób i szeroki zakres wiekowy uczniów spowodował, że obecnie najbardziej interesuje mnie tworzenie programów edukacyjnych wykorzystujących język i zjawiska otaczającej współczesności z uwzględnieniem tradycji kulturowej, ze stawianiem nacisku na wzorce osobowe oraz sztukę w procesie wychowania.

publikacje:

Kuryluk E. , Rola edukacyjna teatrów w kolegiach jezuickichw: U podstaw tożsamości pedagogiki. Wielowymiarowość pedagogiki – biografistyka – historia, R. Skrzyniarz, E. Smołka, S. Konefał (red.), Lublin 2012, s. 193-200.

Kuryluk E., Biografistyka makulaturowa, w: Typy biografii i źródła do jej badania, Ryszard Skrzyniarz, Elżbieta Krzewska, Zdzisław Krzyżanowski

Kuryluk E., Jan Bernad – badacz kultury tradycyjnej w: Biografistyka w edukacji etnologicznej, Ryszard Skrzyniarz, Monika Mamińska-Domagalska, Edmund Kuryluk

 

Autor: Katarzyna Kosacka
Ostatnia aktualizacja: 29.03.2014, godz. 17:34 - Edmund Kuryluk