mgr Ewa Nizio

 

Absolwentka pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Praca magisterska p.t. „Sposoby radzenia sobie z niepłodnością w świetle wypowiedzi internautów” napisana była pod kierunkiem dr hab. Doroty Joanny Kornas-Bieli, prof. KUL. Problematyka podejmowana podczas studiów doktoranckich dotyczy psychopedagogicznych aspektów uczestnictwa młodzieży w zgromadzeniach agoralnych (na przykładzie Festiwalu Młodych w Medżugorje). Zainteresowania naukowe: znaczenie zgromadzeń agoralnych w kształtowaniu osobowości młodego człowieka, wspomaganie rozwoju osób z niepełnosprawnością intelektualną, wsparcie rodziców dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, pedagogika prenatalna.

 

Kontakt: nizio.ewa@gmail.com

Autor: Jan Dzionek
Ostatnia aktualizacja: 03.03.2016, godz. 23:55 - Jan Dzionek