Zainteresowania badawcze: problematyka wychowania w rodzinie,

biografistyka pedagogiczna, pedagogika kultury, animacja społeczno-kulturalna, sztuka

Autor: Katarzyna Sabat
Ostatnia aktualizacja: 08.03.2016, godz. 23:32 - Katarzyna Sabat