mgr Katarzyna Sabat - doktorantka w Katedrze Biografistyki Pedagogicznej WNS KUL. Zainteresowania badawcze koncentruje wokół biografii osób związanych z polskim podziemiem niepodległościowym i antykomunistycznym. 

Autor: Katarzyna Sabat
Ostatnia aktualizacja: 13.05.2018, godz. 19:34 - Katarzyna Sabat