mgr Magdalena Gajderowicz – doktorantka Wydziału Nauk Społecznych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w Katedrze Biografistyki Pedagogicznej.

Przedmiotem zainteresowań badawczych są: biografistyka, ze szczególnym uwzględnieniem biografii ludzi wiary i nauki oraz relacje rodzinne więźniów obozu koncentracyjnego na Majdanku, jak i historia samego obozu.

 

Współredaktor publikacji:

Wzory i wzorce osobowe w biografistyce pedagogicznej, Wydawnictwo Episteme, Lublin 2013.

Autorka artykułów:

Obraz matki we wspomnieniach i relacjach więźniów obozu koncentracyjnego na Majdanku, [w:] Wzory i wzorce osobowe w biografistyce pedagogicznej, Wydawnictwo Episteme, Lublin 2013.

Profesor Andrzej Wojtkowski - patriota, działacz, intelektualista, [w:] W służbie nauki, wychowania i wartości. Szkice biograficzne o lubelskim środowisku naukowym, Wydawnictwo Episteme, Lublin 2015.

Autorka recenzji książek:

Joachim Trenkner, Niemieckie lustro, rozmowę przeprowadziła Paulina Gulińska-Jurgiel; przeł. Anna Szyba, wstęp Adam Boniecki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010, [w:] „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, Lublin 2012.

Majdanek. Obóz koncentracyjny w relacjach więźniów i świadków, wstęp, wyb. i oprac. M. Grudzińska, wyd. Państwowe Muzeum na Majdanku, Lublin 2011, [w:] „Archiwa, Kancelarie, Zbiory”, Toruń 2014. 

Autor: Katarzyna Kosacka
Ostatnia aktualizacja: 01.03.2016, godz. 20:25 - Katarzyna Sabat