A PhD student in the Department of English Literature and Culture. His main research interests are Romanticism, realism, anti-Romanticism and „Romantic de-Romanticization” (using features of Romantic literature to erase the stereotypes it has created) in contemporary Scottish literature, aspects of postcolonialism, tradition, identity issues of young generations in Scottish, Welsh and Irish literature, magic realism and folklore in Romantic poetry of 18th and 19th century Scotland.

 

His other interests are music, traditions and history of Celtic countries, history and revival of folk instruments, e.g. bagpipes, hurdy-gurdy. Apart from that science-fiction and fantasy (literature, games, films, etc.), evolution of old European languages (Germanic, Scandinavian).

 

Photo_01

 email: peterpiper86@gmail.com

webpage

 

 

 

 

Doktorant w Katedrze Literatury i Kultury Angielskiej. Jego głównymi zainteresowaniami są romantyzm, realizm, antyromantyzm i „romantyczna deromantyzacja” (wykorzystanie cech literatury romantycznej do zlikwidowania stereotypów przez tę literaturę stworzonych) we współczesnej literaturze szkockiej, aspekty postkolonializmu, tradycji, kryzysu tożsamościowego młodych pokoleń w literaturze Szkocji, Walii i Irlandii, realizm magiczny i folklor w poezji romantycznej powstałej w Szkocji w XVIII i XIX wieku.

 

Do jego pozostałych zainteresowań zalicza się muzyka, tradycje i historia krajów celtyckich, historia i renesans folkowych instrumentów muzycznych, takich jak dudy i lira korbowa. Oprócz tego science-fiction i fantasy (literatura, gry, filmy, etc.) i ewolucja starych języków europejskich (germańskich, skandynawskich).

 

 

email: peterpiper86@gmail.com

webpage

Autor: Monika Gozdór
Ostatnia aktualizacja: 21.04.2015, godz. 14:14 - Monika Tokarczyk