Sylwia_Krysa.jpg

 

 

Sylwia KRYSA, mgr    

 

Absolwentka studiów pedagogiki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie. Praca licencjacka pod tytułem Graffiti jako forma społecznego przekazu, napisana pod kierunkiem dr Doroty Bis, na seminarium z Edukacji Medialnej. Praca magisterska pod tytulem Facebook jako fenomen internetowej społeczności, napisana pod kierunkiem dr hab. Aliny Marii Rynio, prof. KUL, na seminarium z Pedagogiki chrześcijańskiej.

Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu doradztwa zawodowego.

Obszar zainteresowań dotyczy doradztwa zawodowego, nowych mediów oraz biografii społeczności i miejsc pamięci.

Kontakt: sylwia.krysa.kul@gmail.com

Autor: Katarzyna Kosacka
Ostatnia aktualizacja: 14.03.2014, godz. 22:16 - Katarzyna Kosacka