czerniak-graphic

                   Doktorant w Katedrze Językoznawstwa Stosowanego. Jego głównymi zainteresowaniami badawczymi są teoria fonologii, fonetyka i fonologia języków angielskiego, polskiego i walijskiego. Uczy praktycznego angielskiego, gramatyki opisowej oraz dydaktyki nauczania języka angielskiego. Obecnie pisze pracę doktorską „The Sound Pattern of Welsh – A Phonological Analysis of Sound-Related Phenomena” pod kierownictwem dr hab. Anny Bloch-Rozmej.

 

A PhD student in the Department of Applied Linguistics. His main research interests encompass the theory of phonology, phonetics and phonology of the English, Welsh and Polish languages. He teaches practical English, descriptive grammar, and English language teaching methodology. He is currently writing a dissertation entitled ‘The Sound Pattern of Welsh – A Phonological Analysis of Sound-Related Phenomena’ under the supervision of dr hab. Anna Bloch-Rozmej.

 

 

Ważniejsze publikacje / Major publications:

 

Bednarski, Aleksander, Paweł Tomasz Czerniak and Maciej Czerniakowski (2015) (eds.) New Perspectives in Celtic Studies. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing.

 

Czerniak, Tomasz (2015) Word-Initial Clusters in Welsh: A Typological Analysis. In Young Minds vs. Old Questions in Linguistics, edited by Anna Bondaruk, Anna Bloch-Rozmej, Wojciech Malec, Ewelina Morkosz, Sławomir Zdziebko, 29-46. Lublin: The Institute of East-European Studies & The John Paul II Catholic University of Lublin.

 

Czerniak, Paweł Tomasz (2015) Diphthongs in the North of Wales. In New Perspectives in Celtic Studies, edited by Aleksander Bednarski, Paweł Tomasz Czerniak and Maciej Czerniakowski, 17-30. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing.

 

Czerniak, Tomasz (2014) North Welsh Long Vowels from the Government Phonology Viewpoint. In Roczniki Humanistyczne 62: 49-69.

 

Czerniak, Paweł Tomasz (2013) English as a Lingua Franca: Phonological Intelligibility. In IRUN and CUP Graduate Student’s Conference Proceedings, edited by Kinga Földvári, 67-73. Piliscaba: Pázmány Péter Catholic University.

 

Ważniejsze referaty / Major conference presentations:

 

Czerniak, Tomasz (2015) Proto-Celtic and P/Q Split: A Diachronic Inquiry into Language Development. Dni Św. Patryka. Zamość, Poland.

 

Czerniak, Tomasz (2015) Phonological Aspects of Welsh Hard Mutation. New Developments in Theoretical and Applied Linguistics. Lublin, Poland.

 

Czerniak, Tomasz (2014) We’re Not Alone. Alien Words in English. Dni Centrum Brytyjskiego. Lublin, Poland.

 

Czerniak, Tomasz (2014) Let Go of the Past! Loan Phonology of Bangor Welsh. Linguistics Beyond and Within. Lublin, Poland.

 

Czerniak, Tomasz (2014) Is Welsh a CV Language and Why not? Evidence from Bangor Welsh. CECIL’s 4. Lublin, Poland.

 

Czerniak, Tomasz (2013) English as a Lingua Franca: Phonological Intelligibility. IRUN-CUP. Esztergom, Hungary.

 

email: czerniakto[at]gmail.com

strona www

 

Autor: Monika Gozdór
Ostatnia aktualizacja: 13.04.2015, godz. 08:04 - Monika Tokarczyk