chabko

 

Research interests:

 

Literary theory, especially post-structuralism & postmodernism, cultural studies, media theory, new modes of literary publications, experimental contemporary Anglo-American fiction, digital fictions & digital culture. 

 

Zainteresowania naukowe:

 

Teoria literatury, zwłaszcza poststrukturalizm i postmodernizm, kulturoznawstwo, medioznawstwo, nowe formy publikacji literackich, eksperymentalna współczesna fikcja anglo-amerykańska, fikcja oraz kultura cyfrowa.

 

Publications/publikacje:

 

Chabko, Wioletta. “Postmodern trends in contemporary Scottish literature on the basis of Alan Warner’s Morvern Callar.” To appear in Representations and Interpretations in Celtic Studies, edited by Tomasz Czerniak, Maciej Czerniakowski and Krzysztof Jaskuła.

 

Conferences/konferencje:

 

Celtic Days 2014: Eastern Borders of Celtic Identity. Zamość, 13-14.06.2014. Postmodern trends in contemporary Scottish literature on the basis of Alan Warner’s Morvern Callar.

 

 

email: wchabko90[at]gmail.com

timetable

Autor: Monika Gozdór
Ostatnia aktualizacja: 15.04.2015, godz. 15:06 - Monika Tokarczyk