Katedra Samorządu Terytorialnego i Polityki Lokalnej w dniach 5-6 czerwca 2013 roku zorganizowała międzynarodową konferencję naukowo – praktyczną pt.: „15 lat samorządu powiatowego i wojewódzkiego w Polsce. Doświadczenia i perspektywy”.

 

Celem konferencji było przybliżenie stanu wiedzy i doświadczeń w zakresie funkcjonowania samorządu terytorialnego na poziomie powiatowym i wojewódzkim. Uczestniczyli w niej zarówno ludzie nauki zajmujący się tą problematyką jak i praktycy życia samorządowego.

 

Konferencja była okazją do teoretycznego i empirycznego pochylenia się nad problemami z jakimi obecnie borykają się jednostki samorządu terytorialnego.

 

Program konferencji

 

Informacja o konferencji na stronie Tarnopolskiego Narodowego Uniwesytetu Ekonomicznego

 

 

 

 

Więcej [+]

Autor: Lech Jańczuk
Ostatnia aktualizacja: 30.06.2013, godz. 07:01 - Lech Jańczuk