Wszystkie czasopisma drukowane oraz elektroniczne wydawane w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II powinny uzyskać Międzynarodowy Znormalizowany Numer Wydawnictw Ciągłych (ISSN).

W Polsce nadaje go Narodowy Ośrodek ISSN prowadzony przy Bibliotece Narodowej w Warszawie.

 

Pozyskanie numeru ISSN oraz – w przypadku wydań on-line numeru e-ISSN – jak również dbanie o konieczne aktualizacje należy do obowiązków redaktora naczelnego czasopisma.

 

   
   Szczegółowe informacje dotyczące warunków i trybu uzyskania numeru oraz modyfikacji zgłoszonych danych znajdują się na stronie Biblioteki Narodowej.
Dane o czasopismach, którym przyznano numery ISSN są gromadzone w bazie ISSN Portal. Aktualizacja danych w ISSN Portal przez pracowników Biblioteki Narodowej na podstawie zgłoszenia redaktora naczelnego.
   
Autor: Agnieszka Matwis
Ostatnia aktualizacja: 12.02.2019, godz. 09:36 - Agnieszka Matwis