Z radością informujemy, że ukazało się tom czasopisma wydawanego przez Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego „POLiTeJA”, nr 2 (41), Kraków 2016, pt. Wschodnia granica Unii Europejskiej: polityka, migracje, bezpieczeństwo pod redakcją naukową Magdaleny Lesińskiej i Tomasza Stępniewskiego. W tomie znalazły się artykuły pracowników naszego INPiSM KUL: dra hab. Andrzeja Podrazy, prof. KUL, dra hab. Tomasza Stępniewskiego i dra Andrzeja Szabaciuka. Zapraszamy do lektury (http://akademicka.pl/ebooks/free/0bf75b00f17df1b75aa46d8b04e9cab1.pdf).

 

 

Autor: Barbara Lendzion-Tokarska
Ostatnia aktualizacja: 08.11.2019, godz. 10:59 - Grzegorz Tutak