Nowa publikacja pracowników KUL

swiatgluchoniewidomych

 

Świat osób głuchoniewidomych. Wyzwania współczesności

 

red. Ewa Domagała-Zyśk
Grzegorz Wiącek
Małgorzata Książek

 

Wydawnictwo Episteme, 2017

 

Spis treści

WPROWADZENIE ... 7

CZĘŚĆ PIERWSZA - FENOMEN GŁUCHONIEWIDZENIA
Rozdział 1 - Marzenna Zaorska
Stan równoczesnego nie(do)słyszenia i nie(do)widzenia jako niepełnosprawność złożona, sprzężona, wielozakresowa, wieloraka, współobecna i wieloobjawowa ... 13
Rozdział 2 - Grzegorz Kozłowski, Małgorzata Książek
Kim jest osoba głuchoniewidoma - sposoby definiowania w Polsce ... 25

 

CZĘŚĆ DRUGA - WSPARCIE I EDUKACJA
Rozdział 3 - Bogusław Marek
Rola grafiki dotykowej w wyjaśnianiu pojęć opartych na wrażeniach wzrokowych. Implikacje dla edukacji osób niewidomych i głuchoniewidomych ... 41
Rozdział 4 - Elżbieta Paradowska, Małgorzata Książek
Dostęp dzieci głuchoniewidomych do różnych form edukacji - szanse i zagrożenia ... 53
Rozdział 5 - Małgorzata książek, Elżbieta Paradowska
Specyfika nauczania orientacji przestrzennej i poruszania się osób głuchoniewidomych ... 79
Rozdział 6 - Karina Juraga-Horosz
Dziecko głuchoniewidome - jego potrzeby a rzeczywistość ... 103
Rozdział 7 - Elżbieta Oleksiak
Skuteczna współpraca między i z rodzicami dzieci głuchoniewidomych ... 119
Rozdział 8 - Ewa Domagała-Zyśk
Możliwości i doświadczenia nauczania języka angielskiego jako obcego studentki z zespołem Ushera ... 127

 

CZĘŚĆ TRZECIA - AKTYWNOŚĆ I REHABILITACJA
Rozdział 9 - Zofia Palak
Izolacja sensoryczna i społeczna osób głuchoniewidomych - konteksty rehabilitacyjne ... 143
Rozdział 10 - Tomasz Sękowski
Zastosowanie transakcyjnego modelu temperamentu A. Eliasza w rehabilitacji osób niewidomych i głuchoniewidomych ... 157
Rozdział 11 - Grzegorz Wiącek
Psychospołeczne problemy w percepcji dorosłych osób głuchoniewidomych ... 173
Rozdział 12 - Mateusz Kotnowski
Próba działania - sposób na zmianę rzeczywistości. Na przykładzie doświadczeń łódzkiej jednostki TPG ... 193
Rozdział 14 - Mateusz Ciborowski
Międzynarodowe wytyczne dostępności serwisów www WCAG 2.0 - szanse i zagrożenia dla internautów głuchoniewidomych ... 203
Rozdział 15 - Magdalena Kocejko
Specyfika zatrudnienia wspomaganego osób głuchoniewidomych ... 215

 

CZĘŚĆ CZWARTA - TWÓRCZOŚĆ ARTYSTYCZNA
Rozdział 16 - Irena Jajte-Lewkowicz
Teatr osób głuchoniewidomych jako wyzwanie dla teatru ... 231
Rozdział 17 - Ewa Niestorowicz
Świat osób głuchoniewidomych - wyzwania twórcze ... 253

 

 


WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona
ikona