S. Wójcik „Samorząd terytorialny i państwo. Przyszłość i odpowiedzialność” Lublin 2013.

 

Fragment recenzji:

 

Profesor Stanisław Wójcik jest znanym w Polsce badaczem problematyki samorządowej. Książa dotyczy wybranych problemów samorządu terytorialnego w kontekście najważniejszych zagadnień politycznych państwa, przede wszystkich przyszłości samorządu i samorządności  w świetle najważniejszych zagadnień etyki społecznej. Praca prof. Stanisława Wójcika w równym stopniu mieści się w płaszczyźnie dotyczących teorii samorządu, jak i myśli politycznej oraz systemu politycznego. Ma przy tym niebagatelne znaczenie dla doktryn politycznych oraz badań z zakresu świadomości politycznej. Autor sformował oryginalny problem naukowy, sprawnie buduje konstrukcje oraz prezentuje problemy.  W rezultacie zostało przygotowane i przedstawione niezwykle wartościowe poznawczo i nowatorskie dzieło.

 

Autor: Lech Jańczuk
Ostatnia aktualizacja: 10.05.2013, godz. 10:08 - Lech Jańczuk