Stanisław Wójcik, Personalizm polityczny. Zarys problemów. Wyd. KUL. Lublin 2015, ss. 164

 

Z recenzji:

Problem podjęty w książce jest niezwykle ważny dla nauki, dla teorii polityki. Ujęcie polityki z punktu widzenia personalizmu nie podjął się jak dotąd nikt. Książkę należy przyjąć z wielkim zainteresowaniem. Opracowanie cechuje świeżość spojrzenia i głębokość refleksji. Dzięki wysiłkowi Autora powstała ciekawa monografia naukowa będąca dziełem oryginalnym, wyraźnie wzbogacająca dorobek polskiej literatury naukowej.

Autor: Barbara Lendzion-Tokarska
Ostatnia aktualizacja: 29.09.2015, godz. 10:28 - Barbara Lendzion-Tokarska