Program MOST skierowany jest do studentów oraz doktorantów, którzy przez jeden semestr lub rok akademicki chcieliby realizować swoje zainteresowania naukowe na innym uniwersytecie w Polsce.

Rekrutacja na Program MOST odbywa się dwa razy w roku:

  • od 15 kwietnia do 15 maja (rekrutacja na semestr zimowy i cały rok akademicki)

  • od 31 października do 30 listopada (rekrutacja na semestr letni)

W tych okresach na stronie internetowej Programu aktywny jest link https://most.uka.uw.edu.plumożliwiający zapoznanie się z aktualną ofertą MOST-u oraz założenie konta w systemie IRK MOST, za pośrednictwem którego dokonuje się rejestracji i uzyskuje status osoby ubiegającej się o udział w Programie MOST.

Regulamin programu MOST 2017

 


Studia w ramach programu MOST można podjąć nie wcześniej niż po ukończeniu drugiego semestru studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich, po ukończeniu pierwszego semestru studiów II stopnia, bądź po pierwszym roku studiów doktoranckich.


W przypadku studentów studia semestralne lub dwusemestralne są realizowane w oparciu o indywidualny program, składający się z przedmiotów, które mogą być wybrane z różnych semestrów danego kierunku lub kierunków pokrewnych. Program ten przygotowuje student, a zatwierdzają dziekani wydziału macierzystego i przyjmującego. Musi on zapewniać uzyskanie 30 punktów ECTS w semestrze.

 

Program uczestników studiów doktoranckich może być realizowany przez uczestniczenie w zajęciach przewidzianych w programie studiów doktoranckich wybranego uniwersytetu, ale także poprzez sporządzanie kwerendy bibliotecznej, archiwalnej, pracy laboratoryjnej czy innego rodzaju współpracy naukowej, jeśli została wcześniej uzgodniona z uczelnią przyjmującą.
Porozumienie o programie zajęć, uzgodnione z opiekunem naukowym uczestnika, jest zatwierdzane przez kierownika właściwych studiów doktoranckich uczelni macierzystej i kierownika właściwych studiów doktoranckich uczelni przyjmującej.

 

Autor: Monika Wilczek
Ostatnia aktualizacja: 13.04.2018, godz. 11:49 - Magdalena Pranagal