Miło nam powiadomić, że ks. dr hab. Sławomir Zych,

dyrektor Ośrodka Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym KUL

otrzymał odznaczenie "Zasłużony dla Powiatu Kolbuszowskiego"

za publikacje naukowe związanie z historią Kolbuszowszczyzny,

w tym dotyczące wychodźstwa.

 

Gratulujemy!

 

Fot. Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej

 

 

Autor: Joanna Wiatr
Ostatnia aktualizacja: 24.04.2024, godz. 11:53 - Joanna Wiatr