W dniu 7 grudnia 2012 roku o godz. 10:00 w Auli im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego KUL (Al. Racławickie 14, Lublin) odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa "Młodzież a polityka. W poszukiwaniu modelu uczestnictwa młodych w życiu politycznym".

 

Harmonogram konferencji:

 

10.00 Otwarcie konferencji prof. dr hab. Stanisław Wójcik – Dyrektor IP KUL; prof. dr hab. Ewa Agnieszka Lekka - Kowalik - Prorektor KUL; P. Marcin Krzysztofik – Dyrektor Oddziału IPN w Lublinie

 

10.15 Referaty część I – prowadzenie dr hab. Marek Wierzbicki, prof. KUL
1. Postawy opozycyjne młodzieży w PRL – dr. hab. Jacek Wołoszyn, prof. KUL
2. Młodzież polska w latach 80 i 90 – tych XX wieku w świetle badań CBOS – prof. dr hab. Krzysztof Kosiński (Instytut Historii PAN)
3. Studenci politologii wobec problemu aktywności politycznej młodzieży
dr Agnieszka Łukasik-Turecka (Instytut Politologii KUL)

 

11.45 Dyskusja

 

12.15 Przerwa kawowa

 

12.30 Czy młodzież jest podmiotem współczesnej polityki? – panel dyskusyjny nr 1 – Sylwester Tułajew – radny Rady Miasta Lublin (PiS), Beata Stepaniuk – radna Rady Miasta Lublin (PO), Konrad Banach – prezes wojewódzki Forum Młodych Ludowców (PSL), Piotr Zawrotniak – sekretarz Rady Wojewódzkiej SLD, Przemysław Bobrowicz - koordynator Ruchu Młodych w Okręgu Lubelskim, asystent społeczny posła Michała Kabacińskiego (Ruch Palikota) – prowadzenie dr Agnieszka Łukasik-Turecka

 

14.00 Przerwa obiadowa

 

14.45 Referat część II i panel dyskusyjny nr 2 – prowadzenie dr Jan Muś
1. „Pomarańczowa Alternatywa” z lat 80 XX w. – świadectwo uczestników
2. Panel dyskusyjny nr 2 (minipanel-dwugłos) – Antifa, Obóz Narodowo-Radykalny, Młodzież Wszechpolska – ugrupowania skrajne – norma czy zagrożenie demokracji – dr Adam Leszczyński (Instytut Studiów Politycznych PAN, „Gazeta Wyborcza”), red. Wiktor Świetlik (dyrektor Centrum Monitoringu Wolności Prasy Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich)

 

16.30 Przerwa kawowa

 

17.00 Panel dyskusyjny nr 3 „Czy młodzi mogą i chcą zmieniać świat?” – prof. dr hab. Lena Kolarska - Bobińska – eurodeputowana (PO), prof. dr hab. Krzysztof Kosiński, dr Adam Leszczyński, red. Wiktor Świetlik, Mariusz Chłopik („Koncept”) – prowadzenie dr hab. Jacek Wołoszyn

 

18.30 Zamknięcie konferencji

 

Plakat informacyjny

Autor: Lech Jańczuk
Ostatnia aktualizacja: 18.12.2012, godz. 12:14 - Lech Jańczuk