KODEKS PRAWA KANONICZNEGO W BADANIACH MŁODYCH NAUKOWCÓW

 

 

Organizatorzy konferencji

 

Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL

 

 Komisja Prawnicza Polskiej Akademii Nauk Oddział w Lublinie

 

Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL

 

Stowarzyszenie Kanonistów Polskich

 

Wydział Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego KUL

 


 

Kontakt

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego
Collegium Jana Pawła II, C-742
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin
tel. +48 81 445 3742; e-mail: kkpp@kul.pl

www.kul.pl/kkpp 

 

Strona internetowa konferencji: www.kul.pl/kpk

 

Miejsce konferencji

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Centrum Transferu Wiedzy

sale CTW-202, 217, 219
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

 

Autor: Magdalena Sawa
Ostatnia aktualizacja: 28.05.2019, godz. 08:36 - Magdalena Sawa