KODEKS PRAWA KANONICZNEGO W BADANIACH MŁODYCH NAUKOWCÓW

 

Sitarz Mirosław (red.), Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców, tom I, Prace Wydziału Nauk Prawnych 52, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2014, ss. 348, ISBN 978-83-7306-653-3.

 

Spis treści

 

Sitarz Mirosław (red.), Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców, tom II, Prace Wydziału Nauk Prawnych 59, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2015, ss. 312, ISBN 978-83-7306-681-6.

 

Spis treści

 

Sitarz Mirosław (red.), Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców, tom III, Prace Wydziału Nauk Prawnych 63, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2015, ss. 290, ISBN 978-83-7306-719-6.

 

Spis treści

 

Sitarz Mirosław (red.), Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców, tom IV, Prace Wydziału Nauk Prawnych 70, Towarzystwo Naukowe KUL, Polska Akademia Nauk, Lublin-Warszawa 2017, ss. 268, ISBN 978-83-7306-783-7, ISBN 978-83-936450-9-1.

 

Spis treści

 

Autor: Magdalena Sawa
Ostatnia aktualizacja: 06.06.2021, godz. 19:23 - Magdalena Sawa