KODEKS PRAWA KANONICZNEGO W BADANIACH MŁODYCH NAUKOWCÓW

 

 

Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

we współpracy z

 

Komisją Prawniczą Polskiej Akademii Nauk Oddział w Lublinie

Stowarzyszeniem Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL

Stowarzyszeniem Kanonistów Polskich

Wydziałem Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego KUL

 

zorganizowała

 

VIII Ogólnopolską Konferencję Naukową

 

pod patronatem Jego Ekscelencji Biskupa Artura Mizińskiego,

Sekretarza Generalnego Konferencji Episkopatu Polski


„Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców”

 

w dniu 1 czerwca 2019 r. (sobota)

w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II

 

 

PROGRAM KONFERENCJI

 

Miejsce konferencji

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Centrum Transferu Wiedzy

sale CTW-202, 217, 219
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

 

Autor: Magdalena Sawa
Ostatnia aktualizacja: 01.06.2019, godz. 18:52 - Magdalena Sawa