Organizatorzy:

Katedra Pedagogiki Chrześcijańskiej Instytutu Pedagogiki KUL

Katedra Pedagogiki Rodziny Instytutu Pedagogiki KUL

Zespół Pedagogiki Chrześcijańskiej KNP PAN

Fundacja Rozwoju KUL

 

Przewodniczące Kongresu:

Dr hab. Alina Rynio, prof. KUL, Dr hab. Danuta Opozda

 

Komitet organizacyjny Kongresu: Sekretarze Kongresu:

Dr Dorota Bis

Dr hab. Ewa Domagała –Zyśk

Dr Beata Jakimiuk

Dr hab. Barbara Kiereś

Dr Małgorzata Łobacz

S. dr hab. Maria Loyola Opiela

Ks. dr Wojciech Pęcherzewski

Dr Lidia Pietruszka

Dr Iwona Szewczak

Ks. dr Mariusz Sztaba

Dr Katarzyna Braun

Ks. dr Marek Jeziorański

Dr Ewelina Świdrak

Dr Magdalena Parzyszek

   
   
   

 

 

Autor: Marek Jeziorański
Ostatnia aktualizacja: 07.10.2015, godz. 15:56 - Marek Jeziorański