Z głębokim żalem powiadamiamy, że w dniu 9 kwietnia 2022 roku
odszedł od nas Pan Profesor Zenon Leszczyński, wybitny znawca dialektów, badacz polszczyzny historycznej i współczesnej,
wieloletni Kierownik Katedry Języka Polskiego na naszym Wydziale,
Nauczyciel i Mistrz kilku pokoleń językoznawców,
w latach 1980-1981 Prodziekan WNH. 
Pan Profesor przez całe swoje życie był związany z naszym Uniwersytetem: najpierw jako student, potem pracownik naukowy i dydaktyczny — autor 130 publikacji, współtwórca monumentalnego dzieła Mały atlas gwar polskich, promotor wielu magisteriów i doktoratów. 
W naszej pamięci Pan Profesor pozostanie jako skrupulatny i dokładny uczony, a także człowiek wielkiego serca, kultury i szlachetności.
Requiescat in pace!
Autor: Joanna Wiatr
Ostatnia aktualizacja: 11.04.2022, godz. 15:39 - Joanna Wiatr