Z dumą i radością powiadamiamy,
że Pani prof. dr hab. Mirosława Hanusiewicz-Lavallee została właśnie
ponownie wybrana na członkinię Rady Doskonałości Naukowej
w kadencji obejmującej lata 2024-2027.
Tak jak dotychczas, Pani Profesor będzie reprezentowała nasz Wydział
w dyscyplinie literaturoznawstwo. 
Ponowny wybór Pani Profesor tak znaczną liczbą głosów jest wyrazem ogromnego uznania przedstawicieli wielu ośrodków naukowych dla profesjonalizmu oraz stylu,
w jakim Pani Profesor pełniła tę zaszczytną służbę w minionych latach,
najpierw jako członkini Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów,
a następnie RDN. 
Serdecznie Pani Profesor gratulujemy i — dziękujemy!  
W osobie Pani Profesor docenione zostało zarazem
środowisko naukowe naszego Wydziału. 
Jesteśmy przekonani, że udział Pani Profesor w Radzie pozostanie gwarantem
wysokiej jakości pracy tego gremium w tak ważnym obszarze rozwoju kadry naukowej i postępowań awansowych. 
 
Kolegium Dziekańskie WNH 
 
 
Autor: Joanna Wiatr
Ostatnia aktualizacja: 06.10.2023, godz. 08:42 - Joanna Wiatr