Instytut Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II zaprasza do udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt.„Polityka Spójności i rozwój regionów Unii Europejskiej w Nowej Perspektywie Finansowej 2014-2020”, która odbędzie się w dniu 20 listopada 2014 r. w Auli 1031 Collegium Jana Pawła II KUL.Przygotowywana konferencja ma charakter informacyjno-wprowadzający do nowego okresu programowania Unii Europejskiej 2014-2020 oraz związanej z nim nowej Polityki Spójności. Więcej informacji w zakładce „COHESION POLICY AND THE DEVELOPMENT OF REGIONS…”

Autor: Barbara Lendzion-Tokarska
Ostatnia aktualizacja: 05.09.2019, godz. 11:23 - Grzegorz Tutak