Doktoraty zrealizowane pdf

 1. Ks. Waldemar Olech. Polska teologia nadziei w okresie posoborowym. Lublin 2007 s. 314.
 2. Ks. Jacek Mizak. Współdziałanie rodziny i szkoły w wychowaniu moralnym w świetle posoborowego nauczania Kościoła. Lublin 2007 s. 296.
 3. Adam Zadroga. Współczesne ujęcia etyki biznesu w Polsce. Próba oceny z perspektywy teologii moralnej. Lublin 2007 ss. 322.
 4. Ks. Wojciech Surmiak. Opcja preferencyjna na rzecz ubogich realizacją miłości społecznej. Studium teologicznomoralne w świetle nauczania Jana Pawła II. Lublin 2007 ss. 336.
 5. Hałyna Kłymko. Zadania Kościoła Grecko-Katolickiego na Ukrainie w dziedzinie pomocy osobom dotkniętym problemem narkomanii. Studium teologicznomoralne. Lublin 2007 ss. 336.
 6. Ks. Jan Paweł Kulig. Posłannictwo twórców przekazu medialnego w świetle nauczania Jana Pawła II. Lublin 2008 ss. 317.
 7. Ks. Grzegorz Miszczak. Wychowanie chrześcijańskie młodzieży w świetle nauczania Jana Pawła II. Lublin 2008 ss. 317.
 8. S. Oksana Drobyk. Moralna problematyka eutanazji w świetle nauczania Jana Pawła II. Lublin 2009 ss. 322.
 9. Joanna Drwal. Moralne aspekty wstydu. Studium teologicznomoralne w świetle posoborowej literatury teologicznej. Lublin 2009 ss. 303.
 10. Ks. Jacek Sereda. Teologia życia w publikacjach ks. Stanisława Olejnika. Lublin 2009 ss. 399.
 11. Ks. Andrzej Oleszko. Etyka a teologia moralna. Poszukiwania metodologiczne w polskiej posoborowej teologii moralnej. Lublin 2009 ss. 381.
 12. Ks. Mikolai Tsikhanovych. Ks. Jan Pryszmont historyk teologii moralnej. Lublin 2011 ss. 291.
 13. Ks. Grzegorz Ciuła. Uwarunkowania czynu ludzkiego. Studium teologicznomoralne na podstawie polskiej posoborowej literatury teologicznej i pozateologicznej. Lublin 2011 ss. 525.
 14. Ks. Karol Kowalczyk. W poszukiwaniu adekwatnej teorii emocji. Teoria emocji Marty C. Nussabaum i Świętego Tomasza z Akwinu. Studium teologicznomoralne. Lublin 2012 ss. 305.
 15. Ks. Tomasz Huzarek. Rola sakramentu pokuty i pojednania w formowaniu percepcji rzeczywistości. Lublin 2013 ss. 240.
 16. Dorota Wilk. Teologicznomoralne implikacje tajemnicy trynitarnej. Lublin 2013 ss. 284.
 17. Ks. Łukasz Nizio. „Prokreacja ekologiczna” w ujęciu Włodzimierza Fijałkowskiego (1918-2003). Studium teologicznomoralne. Lublin 2013 ss. 264.
 18. Ks. Witold Janusz Gąciarz. Teologia narodu w twórczości ks. Mieczysława Brzozowskiego 1933-1991. Studium teologicznomoralne. Lublin 2013 ss. 507.
 19. Ks. Paweł Bogaczyk. Komplementarność etycznego i teologicznomoralnego ujmowania odpowiedzialności za życie w świetle publikacji Ks. Tadeusza Stycznia (1931-2012) i Ks. Janusza Nagórnego (1950-2006). Lublin 2014 ss. 310.
 20. Krystian Gliniak. Współczesne ujęcie siedmiu grzechów głównych. Studium teologicznomoralne. Lublin 2014 ss. 448.
 21. Mar’yana Pavlovska. Życie sakramentalne a życie moralne w rzymskokatolickiej diecezji Kamieniecko-Podolskiej (Ukraina) w latach 1991-2009. Studium teologicznomoralne. Lublin 2014 ss. 329.
 22. Agata Płatek. Istota i funkcje autorytetu. Studium teologicznomoralne. Lublin 2015 ss. 202.
 23. O. Artur Hącia OP. Misja psychiatry w świetle Magisterium Kościoła. Lublin 2015 ss. 364.
 24. O. Hieronim Bartłomiej Stypa OFM. Odpowiedzialność spowiednika za życie duchowe małżonków. Lublin 2015 ss. 474.
Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 07.12.2021, godz. 17:59 - Krzysztof Smykowski