Podczas spotkania Absolwentów Wydziału Nauk Humanistycznych KUL 9 czerwca 2018 r. Kolegium Dziekańskie przedstawiło prezentację obrazującą 100-letnią historię i rozwój WNH. Zachęcamy do zapoznania się i korzystania z tego opracowania.

Światowy Zjazd Absolwentów WNH KUL

Autor: Natalia Turkiewicz
Ostatnia aktualizacja: 18.06.2018, godz. 08:08 - Natalia Turkiewicz