Prof. dr hab. Stanisław Olczak

 

Prodziekan ds. Studenckich

(1993-1996; 1996-1999)

 

 

 

 

Prof. dr hab. Henryk Podbielski

 

Prodziekan ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą

(1993-1996; 1996-1999)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. dr hab. Józef Fert

 

Prodziekan ds. Studenckich

(1999-2002)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ks. prof. dr hab. Augustyn Eckmann

 

Prodziekan ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą

(1999-2002)

 

Prodziekan ds. Studenckich

(2002-2005; 2005-2008)

 

 

 

 

Dr hab. Krzysztof Narecki, prof. KUL

 

Prodziekan ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą

(2002-2005; 2005-2008)

 

 

 

 

Prof. dr hab. Wojciech Kaczmarek

 

Prodziekan ds. Studenckich

(2008-2012; 2012-2016)

 

 

 

 

 

Dr hab. Hubert Łaszkiewicz, prof. KUL

 

Prodziekan ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą

(2008-2012)

 

 

 

 

Dr hab. Zofia Kolbuszewska, prof. KUL

 

Prodziekan ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą

(2012-2013)

 

 

 

 

Dr hab. Marzena Górecka, prof. KUL

 

Prodziekan ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą

(2013-2016)

 

 

 

 

Dr hab. Arkadiusz Stasiak, prof. KUL

 

Prodziekan ds. Studenckich

(2016-2017)

 

 

 

 

Dr hab. Dariusz Skórczewski, prof. KUL

 

Prodziekan ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej

(2016 - )

 

 

 

 

 Dr hab. Konrad Klimkowski

 

Prodziekan ds. Rozwoju i Promocji

Kierownik Studiów Doktoranckich

(2017-2018)

 

 

 

 

 Dr hab. Jolanta Klimek-Grądzka, prof. KUL

 

Prodziekan ds. Studenckich

(2017 - )

 

 

 

Dr hab. Monika Sidor

Prodziekan ds. Rozwoju i Promocji

Kierownik Studiów Doktoranckich

(2018 - )

Autor: Natalia Turkiewicz
Ostatnia aktualizacja: 21.05.2019, godz. 08:43 - Natalia Turkiewicz