Wydział Nauk Humanistycznych powstał w roku 1918 jako jeden z czterech pierwszych wydziałów uczelni (obok Wydziału Teologicznego, Wydziału Prawa Kanonicznego i Nauk Moralnych oraz Wydziału Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych), kształcący w latach międzywojennych w zakresie filozofii, filologii klasycznej, filologii polskiej, filologii romańskiej, filologii germańskiej, historii i pedagogiki. Więcej o przeszłości Wydziału zob. Historia Wydziału

 

Obecnie, od 2020 roku na Wydziale funkcjonują cztery instytuty dyscyplinowe: 

Badania naukowe prowadzone są także w wyspecjalizowanych jednostkach Wydziału, mieszczących się w strukturze właściwego instytutu. 

 

W Instytucie Historii: 

W Instytucie Literaturoznawstwa:  

Na Wydziale funkcjonuje również, współprowadzone z Wydziałem Filozofii, Laboratorium Humanistycznych Danych Badawczych. 

 

Kształcenie na 33 kierunkach studiów prowadzone jest w Kolegium Dydaktycznym WNH, w ramach którego funkcjonuje 11 kolegiów kierunkowych: 

 

 

Kształcenie na studiach III stopnia (doktoranckich) w dziedzinie nauk humanistycznych, w dyscyplinach: historia, językoznawstwo, literaturoznawstwo i nauki o sztuce odbywa się w Szkole Doktorskiej KUL.

Autor: Natalia Turkiewicz
Ostatnia aktualizacja: 29.02.2024, godz. 15:37 - Joanna Wiatr