Ukazała się nowa publikacja w języku rosyjskim pod redakcją prof. Andrzeja Gila i dra Tomasza Stępniewskiego pt. „Передвыбором. Будущее Украины в условиях системной дестабилизации”, Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, Lublin-Lwów-Kijów 2013, ss. 351.

 

Niniejsza publikacja stanowi wynik współpracy naukowej Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej, Instytutu Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Ukraińskiego Uniwersytetu Katolickiego we Lwowie oraz Instytutu Ukrainoznawstwa Narodowego Uniwersytetu im. Tarasa Szewczenki w Kijowie.

 

Więcej informacji

Autor: Lech Jańczuk
Ostatnia aktualizacja: 29.01.2014, godz. 18:00 - Lech Jańczuk