Prof. dr hab. Bogdan Szymanek, profesor zwyczajny KUL i nadzwyczajny UW. Absolwent UMCS w Lublinie. Stypendysta Fulbrighta. Kierownik Katedry Współczesnego Języka Angielskiego KUL. Autor, redaktor i współredaktor 10 książek. Członek komitetu redakcyjnego czasopisma "Word Structure" (Edynburg).

 

                 szymanek

 

 

Główne zainteresowania badawcze:

teoria morfologii w gramatyce generatywnej,

typologia językowa,

morfologia języka angielskiego i języków słowiańskich,

semantyka,

leksykologia.

 

 

email: szymanek[at]kul.pl

webpage

 

 

szymanek_intro szymanek_panorama

   

    categories

 

Autor: Monika Gozdór
Ostatnia aktualizacja: 06.06.2018, godz. 10:41 - Katarzyna Gnatowicz