Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Wydział Nauk Społecznych

Instytut Pedagogiki

Katedra Dydaktyki i Edukacji Szkolnej

 

 

Program

Konferencji naukowo-oświatowej z cyklu:

INSPIRACJE PEDAGOGICZNE

– SZKOŁA PUBLICZNA, SPOŁECZNA, KATOLICKA – PROMOCJA DOBRYCH PRAKTYK

 

na temat:

KREOWANIE TOŻSAMOŚCI SZKOŁY KATOLICKIEJ

Historia – Teraźniejszość – Przyszłość

 

 

 

24-25 kwietnia 2012 r.

Lublin: Instytut Pedagogiki KUL,

ul. Droga Męczenników Majdanka 70

Aula im. prof. S. Kunowskiego (s. 109)

 

Wtorek 24 IV 2012 r.

9.00 – rejestracja uczestników

 

9.30 – Msza święta pod przewodnictwem J. E. Ks. Abp Stanisława Budzika

w kampusie KUL przy ul. Droga Męczenników Majdanka 70, b. II

                                                                                                                                                                   

10.15 – Inauguracja Konferencji

J. M. Ks. Prof. dr hab. Stanisław Wilk – Rektor KUL

J. E. Ks. Abp Prof. dr hab. Stanisław Budzik – Metropolita Lubelski

Ks. Prof. dr hab. Marian Nowak – Prodziekan Wydziału Nauk Społecznych KUL         

Prof. dr hab. Alina Rynio – Dyrektor Instytutu Pedagogiki KUL

Mgr Krzysztof Babisz – Lubelski Kurator Oświaty

Mgr Ewa Dumkiewicz-Sprawka – Dyrektor Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu

Miejskiego w Lublinie

 

Sesja Plenarna – przewodniczy Prof. dr hab. Jerzy Niemiec

Ks. Prof. dr hab. Marian Nowak (KUL) – Szkoła katolicka promotorem dobrej    

praktyki w systemie oświaty.

Prof. dr hab. Janina Kostkiewicz (UJ) – Rozwój teoretycznych podstaw szkoły

katolickiej w pracach polskich pedagogów 1918-1939

Prof. dr hab. Alina Rynio (KUL) – Edukacyjna i wychowawcza specyfika szkoły

katolickiej

11.40 – Przerwa kawowa

 

12.00 – Sesja Plenarna – przewodniczy Prof. dr hab. Janina Kostkiewicz

Ks. Prof. dr hab. Adam Maj (KUL) – Podstawy tożsamości szkoły katolickiej

w perspektywie watykańskiego dokumentu „Szkoła katolicka”

Dr Rafał Czupryk (UR) – Szkoła katolicka depozytariuszem integralnej wizji

człowieka

Ks. Dr Mariusz Sztaba (KUL) – Troska o chrześcijańską tożsamość szkolnictwa

katolickiego w kontekście Josepha Ratzingera-Benedykta XVI rozumienia istoty

chrześcijaństwa

Ks. Mgr Piotr Kos (doktorant KUL) – Podstawowe cele i zasady wychowawcze    

szkoły katolickiej w nauczaniu Jana Pawła II

Dr Anna Lendzion (KUL) – Specyfika wychowania w szkole katolickiej na podstawie          

publikacji w tygodniku „Gość Niedzielny”

Mgr Aneta Golba (doktorantka KUL) – Czy szkoła katolicka potrzebuje PR-u?

 

13.30 – obiad (s. 36)

 

14.30 – Panel na temat: Szkoła wobec problemów i wyzwań współczesnych –     

             przewodniczy Prof. dr hab. Krystyna Chałas

             Referat wprowadzający:  Prof. dr hab. Mariusz Jędrzejko (SGGW) -                                                  

            Dziecko w epoce „zmiennych wzorów” – postmodernistyczne podejście                                                                                                                                                                                                                 

           do życia społecznego jako zagrożenie integralnego rozwoju dzieci i młodzieży

Dr Tomasz Wach (KUL) – Norma personalistyczna jako szansa na pozytywne ukierunkowanie rozwoju nieletnich ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym

Mgr Hubert Szczepaniuk (doktorant KUL) – Cyberprzestrzeń uniwersalnym medium w każdej kategorii edukacji?

Mgr Ewa Hanulak (doktorantka KUL) – Opieka i profilaktyka

w szkolnictwie katolickim

 

Otwarty mikrofon dla uczestników konferencji – prezentacja wybranych problemów przez nauczycieli i dyrektorów szkół

woj. lubelskiego (wg zgłoszeń)

 

16.30 – Przerwa kawowa

 

17.00 – Sesja plakatowa i panel na temat: Promocja dobrych praktyk  –         przewodniczy Prof. dr hab. Mariusz Jędrzejko

Referat wprowadzający: Prof. dr hab. Teresa Zaniewska (SGGW) – Szkoła         Sióstr Nazaretanek w Pitsford

Ks. Dr Andrzej Łuczyński – Integralne wychowanie młodzieży w szkole salezjańskiej

Mgr Ilona Gołębiewska (SGGW) – Wychowanie integralne w wybranych      szkołach katolickich

Mgr Joanna Słowak (doktorantka KUL) – Wychowanie ku wartościom w Katolickim Liceum Ogólnokształcącym w Stalowej Woli

Prezentacja:

Katolickie Liceum „Biskupiak”  w Lublinie

Katolickie Liceum Księży Pallotynów w Lublinie

Katolickie Liceum Księży Filipinów w Radomiu

Otwarty mikrofon dla uczestników konferencji – prezentacja         wybranych problemów przez nauczycieli i dyrektorów szkół

woj. lubelskiego (wg zgłoszeń)

 

19.00 – Kolacja (s. 36)

Środa 25 IV 2012 r.

 

9.00 – Poranna kawa

9.30 – Panel na temat: Szkoła katolicka i szkoła publiczna – wspólna odpowiedzialność i wzajemna oferta, przewodniczy ks. prof. dr hab. Adam Maj

Referat wprowadzający:Prof. dr hab. Jerzy Niemiec (NWSP – Białystok) – Szkoła Katolicka – animator więzi w środowisku oświatowym

Dr Aldona Zakrzewska (UWM) – Miejsce szkoły katolickiej Drugiej Rzeczypospolitej w wychowaniu do odpowiedzialności społecznej

Dr Klemens Płeczkan (KUL) – Szkoła katolicka w polskim systemie edukacji

Dr Piotr Magier (KUL) – Autorytet nauczyciela w pedagogice katolickiej

Mgr Elżbieta Jędruszczak (doktorantka KUL) –  Wpływ zarządzania na przyszłość szkolnictwa katolickiego na podstawie Zespołu Szkół

 im. Św. Ojca Pio w Zamościu

Otwarty mikrofon dla uczestników konferencji – prezentacja wybranych problemów przez nauczycieli i dyrektorów szkół

woj. lubelskiego (wg zgłoszeń)

11.00 – Przerwa kawowa

11.20 – Panel na temat: Charyzmaty i duchowość w misji i wizji szkoły – przewodniczy Prof. dr hab. Alina Rynio

           Referat wprowadzający: S. Dr Benedykta Filipek (LO Szymanów) – Kierunki oddziaływań wychowawczych w kontekście myśli pedagogicznej bł. Marceliny Darowskiej

S. Dr M. Loyola Opiela (KUL) – Wychowanie integralne istotą programów wychowania w katolickich przedszkolach

S. Mgr Katarzyna Nowak (LO Nazaretanek w Warszawie) – Program wychowawczy i program profilaktyki – pomiędzy ideałami

a rzeczywistością

           Otwarty mikrofon dla uczestników konferencji – prezentacja wybranych problemów przez nauczycieli i dyrektorów szkół

           woj. lubelskiego (wg zgłoszeń)

12.50 – Zakończenie konferencji:

Otwarty mikrofon dla uczestników konferencji

Podsumowanie obrad – prof. dr hab. Krystyna Chałas i ks. prof. dr hab.

Adam Maj

Zamknięcie konferencji – prof. dr hab. Alina Rynio

13.30 – obiad (s. 36)

 

Autor: Beata Komorowska
Ostatnia aktualizacja: 21.04.2012, godz. 23:50 - Beata Komorowska