Międzynarodowa Konferencja Naukowa

Polska pedagogika wczesnoszkolna: teoria – badania – praktyka.

Wiodące kierunki i szkoły naukowe

 

pod patronatem
Przewodniczącej Zespołu Edukacji Elementarnej
przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN –
prof. dr hab. Józefy Bałachowicz

 

11-12 grudnia 2018

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Centrum Transferu Wiedzy KUL – aula 114
Aleje Racławickie 14, Lublin

 

Komitet naukowy:

Przewodniczący: prof. dr hab. Krystyna Chałas, Ks. prof. dr hab. Marian Nowak

prof. dr hab. Józefa Bałachowicz APS

dr hab. Ewa Domagała-Zyśk, prof. KUL

dr hab. Adam Maj, prof. KUL

dr hab. Teresa Parczewska, prof. UMCS

dr hab. Małgorzata Suświłło, prof. UWM

dr hab. Marzenna Nowicka, prof. UWM

dr hab. Janina Uszyńska-Jarmoc, prof. UwB

prof. Catherine Nafti-Malherbe, Université Catholique de l'Ouest, Francja

prof. Ilana Levenberg, Gordon College of Education, Izrael

prof. Hoda Matar Nehme, Holy Spirit University of Kaslik, Liban

prof. Maria Matulcikova, Uniwersytet Komeńskiego w Bratysławie, Słowacja

prof. dr hab. Mykola Pantyuk, Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny w Drohobyczu, Ukraina

dr Barbara Borowska, KUL

dr Marta Buk-Cegiełka, KUL


PROGRAM KONFERENCJI

11 grudnia 2018
Centrum Transferu Wiedzy KUL – aula 114

Aleje Racławickie 14, Lublin

 

8.00-9.00 Rejestracja uczestników konferencji

9.00-9.30 Uroczyste otwarcie konferencji II

Ks. dr hab. Stanisław Fel, prof. KUL – Dziekan Wydziału Nauk Społecznych KUL

Dr hab. Ewa Domagała-Zyśk, prof. KUL – Prodziekan ds. Nauki i Kontaktów Międzynarodowych Wydziału Nauk Społecznych KUL

Ks. prof. dr hab. Marian Nowak – Dyrektor Instytutu Pedagogiki KUL

9.30-14.00 PIERWSZA SESJA PLENARNA

Sesji przewodniczą: dr hab. Ewa Domagała-Zyśk, prof. KUL, prof. dr hab. Krystyna Chałas, KUL, dr hab. Małgorzata Suświłło prof. UWM, prof. Janusz Tanaś, Australian Catholic University, Australia, ks. prof. Amantius Akimjak, Katolicki Uniwersytet w Rużomberoku, dr Barbara Borowska, KUL

CZĘŚĆ I

9.30 – 11.00

1) Szkoła naukowa pedagogiki wczesnoszkolnej prof. dr hab. Józefy Bałachowicz wraz z zespołem – Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

 • prof. dr hab. Józefa Bałachowicz
  Procesy uspołecznienia i indywidualizacji w kontekście teorii podmiotowości
 • dr Marta Krasuska-Betiuk

Język ojczysty wobec różnorodności językowej i kulturowej uczniów klas młodszych.
Wyzwania dydaktyczne

 • dr Ewa Lewandowska

Idea zrównoważonego rozwoju w edukacji przedszkolnej

 • dr Agnieszka Olechowska

Specjalne potrzeby edukacyjne w „Trzeciej przestrzeni” dyskursu pedagogicznego

2) dr hab. Ewa Domagała-Zyśk, prof. KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Diagnozowanie kompetencji społeczno-emocjonalnych dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – prezentacja baterii narzędzi diagnostycznych
TROS-KA

11.00-11.30  PRZERWA KAWOWA

 

CZĘŚĆ II

11.30 – 13.00

Szkoła naukowa pedagogiki wczesnoszkolnej dr hab. Małgorzaty Suświłło, prof. UWM wraz z zespołem – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

 • dr hab. Małgorzata Suświłło prof. UWM

Olsztyńska Szkoła Wczesnej Edukacji – tradycje, przemiany, perspektywy

 • dr hab. Marzanna Nowicka prof. UWM

Odkrywanie dziecka we wczesnej edukacji – badawcze diagnozy i praktyczne egzemplifikacje

 • dr Beata Adrjan

Olsztyńska szkoła wczesnej edukacji – kultura szkoły i jej implikacje w praktykach edukacyjnych

 • dr Małgorzata Sławińska

Uczenie się rówieśnicze jako obszar edukacji nieformalnej w przedszkolu

 • dr Alina Kalinowska

W stronę konstruktywizmu w uczeniu się matematyki wczesnoszkolnej

 • dr Iwona Cymerman

Obopólne(?) korzyści uniwersytetu i przedszkola z realizacji praktyk pedagogicznych

CZĘŚĆ III
13.00 – 14.00

 • prof. Janusz Tanaś, Australian Catholic University, Australia

Entrepreneurship and Innovation: The future of education

 • Andrea Dessardo, Università Europea di Roma, Włochy

A brief history of infant schools in Italy, explaining the main differences with other countries, and a special of focus on the last reform of 2017

 • dr Aleksandra Zeman, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Współudział studentów Wychowania Muzycznego w tworzeniu środków dydaktycznych dla nauczycieli na przykładzie słuchowiska słowno-muzycznego ,,Tajna misja Bombika”

 • mgr Magdalena Micherda, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu

Sposoby upowszechniania czytelnictwa wśród dzieci wczesnoszkolnych z polskich szkół na Zaolziu

14.00 – 14.45 OBIAD

 

 

 

14.45- 18.00 DRUGA SESJA PLENARNA

 

Sesji przewodniczą: prof. dr hab. Józefa Bałachowicz, ks. dr hab. Adam Maj, prof. KUL, 
dr hab. Janina Uszyńska-Jarmoc prof. UwB, prof. Mykola Pantiuk,
Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Iwana Franki w Drohobyczu, Ukraina, prof. Tetiana Pantiuk, Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Iwana Franki w Drohobyczu, Ukraina, dr Marta Buk-Cegiełka

CZĘŚĆ I
14.45 – 16.15

Szkoła naukowa pedagogiki wczesnoszkolnej dr hab. Janiny Uszyńskiej-Jarmoc, prof. UwB wraz z zespołem – Uniwersytet w Białymstoku

 • dr hab. Janina Uszyńska- Jarmoc prof. UwB
  Kompetencje metauczenia się uczniów i nauczycieli-wybrane problemy teoretyczne i metodologiczne
 • dr Beata Kunat
  Pasja a twórczość nauczycieli czy można mówić o twórczej pasji?
 • mgr Adam Naruszewicz
  Możliwości poznawania procesu uczenia się i procesu kreacji podczas zespołowej aktywności uczniów podejmowanej w przestrzeni wirtualnej i realnej
 • mgr Monika Żak-Skalimowska
  Kreatywność i kompetencja metauczenia się studentów pedagogiki

 

16.15-16.45  PRZERWA KAWOWA

CZĘŚĆ II
16.45 – 18.00

 • Prof. Mykola Pantiuk, Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Iwana Franki w Drohobyczu, Ukraina

Traditionalism in pedagogy and innovativeness in the future teacher’s training for educational work

 

 • Tetiana Pantiuk, Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Iwana Franki w Drohobyczu, Ukraina

Globalization and the social determinants of preparing a child for school

 • Dr Liliia Stakhiv, Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Iwana Franki w Drohobyczu, Ukraina
  Future primary school teachers’ training to fulfill the vision of the Ukrainian teacher-humanist of 20th century – Wasyl Suchomlynski within the idea of “New Ukrainian school”
 • Dr Liliia Vovk, Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Iwana Franki w Drohobyczu, Ukraina
  Challenges of implementing pedagogical innovations in the educational process of primary school
 • dr Beata Anna Piechota, docent Liana Onufriewa, Państwowa Wyższa Szkoła
  Zawodowa im. S. Pigonia w Krośnie

Wartości płynące z wychowania artystycznego dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym – spojrzenie polskie i ukraińskie

 

 1. 45 UROCZYSTA KOLACJA

 

12 grudnia 2018

Centrum Transferu Wiedzy KUL – aula 114

9.00 – 14. 00 TRZECIA SESJA PLENARNA

Sesji przewodniczą: Prof. UAM dr hab. Kinga Kuszak, Dr hab. prof. nadzw. SGGW Ewa Skrzetuska, dr hab. Danuta Opozda, prof. KUL, prof. Ilana Levenberg, Gordon-Academic College of Education-Haifa, Israel, prof. Hoda Nehme, Holy Spirit University of Kaslik, Liban, prof. Catherine Nafti-Malherbe, Université Catholique de l' Ouest, Angers, Francja

CZĘŚĆ I

9.00 – 11.00

 

 • Ilana Levenberg, Gordon-Academic College of Education-Haifa, Israel

New programs for teaching  mathematics in primary school

 • Leehu Zysberg, Gordon-Academic College of Education-Haifa, Israel

Potnetial directions for the study of emotions in the context of early school teachiung and learning

 • Dr Ronit Bassan-Cincinatus, Kibbutzim College of Education, Technology and the Arts, Tel Aviv, Israel

Creative activity in whole tens

 • Hoda Nehme, Holy Spirit University of Kaslik, Liban

Basic Education and Care

 • Catherine Nafti-Malherbe, Université Catholique de l' Ouest, Angers, Francja

Early school  in France : relation to the school and the sociological report to the pupils knowledge

 • Dr Maria-Lurded Jurado, Université de Cergy-Pontoise, ESPE de l'Académie de Versailles, Francja

Early pre-schooling : what promotion of social and cultural diversity ?

 • Mária Matulčíková, Comenius University in Bratislava, Słowacja

Anthropological basics of the theory of education Maria Montessori

 • Dr Zuzana Hrćan, Comenius University in Bratislava, Słowacja

School pedagogue in primary school in the Republic of Serbia

 

11.00 – 11.30 – PRZERWA  KAWOWA

CZĘŚĆ II
11.30 – 12.30

Szkoła naukowa pedagogiki wczesnoszkolnej dr hab. Teresy Parczewskiej, prof. UMCS  wraz z zespołem – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

 • dr hab. Teresa Parczewska prof. UMCS
  Fenomenologia w pedagogice: uwarunkowania, możliwości, potrzeby
 • mgr Katarzyna Kowalik-Paluch
  Znaczenia i sensy nadawane przyrodzie przez uczniów klasy III – doniesienia z badań
 • mgr Emilia Krzyżanowska
  Oblicza miłości rodzicielskiej w stosunku do dziecka z wrodzoną wadą serca. Doniesienia z badań

CZĘŚĆ III
12.30 – 14.00

 • prof. UAM dr hab. Kinga Kuszak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznani

Pedagogika wczesnoszkolna na uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – wybrane kwestie

 • dr hab. prof. nadzw. SGGW Ewa Skrzetuska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Zmiany społeczne a kształcenie nauczycieli wczesnej edukacji

 • dr hab. Anna Zamkowska, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. K. Puławskiego w Radomiu

Model nauczyciela wczesnoszkolnej edukacji włączającej

 • Dr hab. prof. UR Marta Uberman, Mgr Marlena Pieniążek, Uniwersytet w Rzeszowie  Ekspresja plastyczna dziecka w teorii i praktyce
 • prof. PWSTE dr hab. Mieczysław Dudek, Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu

Przygotowanie szkół do integracji dzieci z niepełnosprawnościami

 • dr hab. Danuta Opozda prof. KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
  Rodzina w diagnozie pedagogiki wczesnoszkolnej – badania i praktyka

 

14.00- 14.45 OBIAD

 

14.45- 15.45 OBRADY W SEKCJACH

 

Sekcja I

The pupil as an individual in the context of experiencing primary education 

Osoba ucznia w przestrzeni doświadczeń edukacji wczesnoszkolnej

CTW - 114

 

Moderatorzy: prof. dr hab. Krystyna Chałas, KUL, prof. Ilana Levenberg, Gordon-Academic College of Education-Haifa, Israel, dr Ronit Bassan-Cincinatus, Kibbutzim College of Education, Technology and the Arts, Tel Aviv, Israel, dr Sabina Wieruszewska-Duraj

 • prof. dr hab. Krystyna Chałas, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie Osoba punktem wyjścia i dojścia w edukacji wczesnoszkolnej
 • dr Sabina Wieruszewska-Duraj, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Skuteczność techniki doświadczeń poszukujących w nabywaniu wiedzy przez uczniów klas trzecich
 • dr Agata Kalinowska, PWSZ w Nowym Sączu

Interpretacja badań nad nieformalną strukturą grupy w kontekście rozwijania kompetencji kluczowych dzieci

 • dr Anna Struzik, PWSZ w Nowym Sączu

Strategie i metody wyzwalania aktywności uczniów w zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej w kontekście 20-lecia

 • dr Jolanta Maciąg, Akademia Pomorska w Słupsku

Perspektywa zmiany w zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej

 • dr Bożena Raszke, mgr Grażyna Enzinger, PWSZ w Nowym Sączu

 

Świadomość i ekspresja kulturalna jako jedna z kompetencji kluczowych we wczesnoszkolnej edukacji muzycznej na przykładzie modelu nowosądeckiego

 

 • Dr Katarzyna Sadowska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

Przygotowanie praktyczne przyszłych nauczycieli małego dziecka na przykładzie rozwiązań proponowanych na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM w Poznaniu

 • Dr Ewa Kulawska, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Profesjonalny nauczyciel wczesnej edukacji – kształcenie poprzez praktykę na Wydziale
Nauk Pedagogicznych UKSW w Warszawie

 

Sekcja II

Child's spirituality – selected educational and didactic contexts

Duchowość dziecka – wybrane konteksty wychowawcze i dydaktyczne

CTW - 56

Moderatorzy: ks. dr hab. Adam Maj, prof. KUL, Prof. Andrea Dessardo, Università Europea di Roma, Włochy, prof. Gabriela Feranecova, Katolicki Uniwersytet w Rużomberoku, dr Klaudia Martynowska, KUL

 

 • prof. dr hab. Helena Słotwińska, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Wychowanie religijne dzieci w okresie wczesnoszkolnym

 • prof. dr hab. Adam Maj, prof. KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Duchowość w integralnej edukacji wczesnoszkolnej

 • ks. prof. Amantius Akimjak,  Katolicki Uniwersytet w Rużomberoku

Wychowanie muzyczne w pedagogice przedszkolnej

 • PhDr. Gabriela Feranecova, PhD, Katolicki Uniwersytet w Rużomberoku

 

Jakość życia seniorów

 • Dr Klaudia Martynowska, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Not „what”, but „how”. Teachers as leaders in shaping lifelong learning at the stage of primary education

 • Mgr Sylwia Pawłowska, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Edukacja przyrodnicza jako źródło transmisji wartości

 • Mgr Patrycja Wąglorz, Uniwersytet Śląski

Metoda dialogu dydaktycznego a budowanie wspólnoty uczniów w klasie III edukacji
 wczesnoszkolnej

 

 • s. mgr Iwona Lis, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie

 

Przestrzeń aksjologiczna nauczania religii w edukacji wczesnoszkolnej

 

Sekcja III


New teaching inspirations in primary education - opportunities and challenges

Nowe inspiracje dydaktyczne w edukacji wczesnoszkolnej – szanse i wyzwania

GG -248


Moderatorzy: dr hab. Jolanta Andrzejewska prof. UMCS, prof. Mária  Matulčíková, Comenius University in Bratislava, Słowacja, dr Zuzana Hrćan, Comenius University in Bratislava, Słowacja, dr Marta Buk- Cegiełka, KUL

 

 • dr hab. Jolanta Andrzejewska prof. UMCS, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  ,,Odkrycia” uczniów klas III podczas edukacji outdoorowej
 • dr Katarzyna Ziębakowska-Cecot, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. K. Puławskiego w Radomiu

Edukacja uczniów pokolenia iGen – nowe szanse i wyzwania

 • dr Zofia Redlarska, Uniwersytet w Białymstoku

Współczesne wydawnictwa dla dzieci i młodzieży

 • dr Marta Buk-Cegiełka, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II  w Lublinie

Współudział uczniów w konstruowaniu procesu dydaktycznego – zadania nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej

 • mgr Maciej Celiński, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie

Sposoby rozwijania zainteresowań informatycznych uczniów w wieku wczesnoszkolnym

 • mgr Justyna Horbowska, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
  w Lublinie

Nauka programowania dla uczniów klas I-III w ocenie studentów pedagogiki wczesnoszkolnej

 • mgr Albert Szułczyński, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
  w Lublinie

Realizacja metody Edwina Gordona w edukacji muzycznej dzieci w wieku wczesnoszkolnym

 

 

Sekcja IV

A child with special educational needs – selected didactic problems

Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – wybrane problemy dydaktyczne

GG - 346

 

Moderatorzy: dr hab. Dorota Kornas-Biela, prof. KUL, prof. Leehu Zysberg, Gordon-Academic College of Education-Haifa, Israel, dr Liliia Stakhiv, Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Iwana Franki w Drohobyczu, Ukraina, dr Magdalena Parzyszek, KUL

 

 • dr hab. Dorota Kornas-Biela prof. KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
  Przygotowanie dziecka w wielu wczesnoszkolnym na urodzenie rodzeństwa
 • dr Magdalena Parzyszek, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie

Praca z dziećmi nieśmiałymi na etapie edukacji wczesnoszkolnej

 • dr Izabela Gątarek, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Konteksty oddziaływań prewencyjnych i profilaktycznych w zakresie zdrowia społeczeństwa a edukacja wczesnoszkolna

 • dr Beata Lisowska, PWSZ w Nowym Sączu

„Dziewczyna w parku” B. Kosmowskiej jako egzystencjalna opowieść adresowana do uczniów edukacji wczesnoszkolnej

 • mgr Agata Tymicka, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
  Wczesnoszkolna edukacja finansowa jako działanie profilaktyczne przeciw nadmiernemu zadłużeniu
 • mgr Tomasz Dobrowolski, Akademia Pomorska w Słupsku
  Współczesny nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

 

 

Sekcja V
Health education and prevention - teaching contexts

Edukacja zdrowotna i profilaktyka – konteksty dydaktyczne
CN - 106

 

Moderatorzy: dr hab. Joanna Majchrzyk-Mikuła, prof. Catherine Nafti-Malherbe, Université Catholique de l' Ouest, Angers, Francja, dr Maria-Lurded Jurado, Université de Cergy-Pontoise, ESPE de l'Académie de Versailles, Francja, dr Barbara Borowska, KUL

 

 • dr hab. Joanna Majchrzyk-Mikuła, prof. UJK, mgr Barbara Grabarczyk, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. Filia w Piotrkowie Trybunalskim

Profilaktyka logopedyczna w praktyce nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej

 • dr Anna Śliwińska, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

Elementy pedagogiki cyrku w procesie stymulacji rozwoju dziecka w wieku wczesnoszkolnym

 

 • dr Barbara Borowska, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Skuteczność metod i technik stosowanych przez nauczycieli w początkowej nauce czytania. Badanie porównawcze

 • Mgr Agnieszka Amilkiewicz-Marek, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Ta sama choroba a różne doświadczenia szkolne – uczniowie z zespołem nerczycowym na pierwszym etapie kształcenia

 • Mgr Marzena Joanna Jakubowska, mgr Agnieszka Kwaśniewska,  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Promocja zdrowia ucznia wyzwaniem dla personelu medycznego

 • mgr Magdalena Jabłońska, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie

 

Wykorzystanie metody Marii Montessori w pracy z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

 

15.45 – 16.00 – PODSUMOWANIE I ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI

CTW- 114

 

Autor: Beata Komorowska
Ostatnia aktualizacja: 07.12.2018, godz. 10:11 - Marta Buk-Cegiełka