Rada Naukowa

Prof. dr hab. Marek Pawlak - Przewodniczący Rady Naukowej

Prof. dr hab. Marian Żukowski

Dr hab. Tomasz Gruszecki, prof. KUL

Dr hab. Kazimierz Kłosiński, prof. KUL

Dr hab. Marek Prymon, prof. KUL

Dr hab. Józef Zając, prof. KUL

Dr hab. Helena Żukowska, prof. KUL

 


Komitet Redakcyjny

Dr Zbigniew Klimiuk (Redaktor Naczelny)

Dr Katarzyna Sołkowicz

mgr Kalina Grzesiuk

Dr Grzegorz Zasuwa (Sekretarz)

 

Autor: Grzegorz Zasuwa
Ostatnia aktualizacja: 14.12.2011, godz. 08:40 - Grzegorz Zasuwa