„W mojej młodości staram się być solą ziemi i światłością świata”

 

1. Organizatorem Konkursu jest Katedra Dydaktyki i Edukacji Szkolnej w Instytucie Pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

2. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół gimnazjalnych

i ponadgimnazjalnych.

3. Praca powinna mieć charakter świadectwa i liczyć do 10 stron wydruku komputerowego według następujących wymagań: czcionka Times New Roman, rozmiar czcionki 12, interlinia 1.5, przypisy w stopce dolnej.

4. Pracę w wydruku komputerowym wraz z płytą, wypełnioną kartą zgłoszenia (do pobrania tutaj)

i podpisanym oświadczeniem należy przesłać do dnia 30 listopada 2009 na adres:

                        Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

                             Katedra Dydaktyki i Edukacji Szkolnej

                                              Instytut Pedagogiki

                                             Aleje Racławickie 14

                                                  20-950 Lublin

5. Nadesłane prace będzie oceniać Komisja kwalifikacyjna powołana przez Organizatora.

6. Wybrane prace zostaną zamieszczone w książce pt. Młodzież jakiej nie znacie.

Seria E. W mojej młodości staram się być solą ziemi i światłością świata.

7. Ogłoszenie wyników Konkursu i rozdanie nagród nastąpi w maju 2010. Będzie miało charakter uroczystości, której głównym celem jest złożenie hołdu Janowi Pawłowi II. Uroczystość jest połączona z sesją „Uczę się Ciebie człowieku”, w której udział wezmą znane osobistości z dziedziny nauki, kultury i polityki.

8. Organizatorzy nie udzielają wcześniejszych informacji o wynikach konkursu - przed jego uroczystym zakończeniem.

9. Każdy uczestnik konkursu otrzyma pocztą imienne zaproszenie na uroczystość oraz zaproszenie dla rodziców, nauczycieli i najbliższych osób.

10. Wszelkie dodatkowe informacje są udzielane pod numerem telefonu (81) 4453336 lub adresem eszkolna@kul.lublin.pl

 

Autor: Beata Komorowska
Ostatnia aktualizacja: 08.12.2009, godz. 10:18 - Beata Komorowska