REGULAMIN KONKURSU

 

„W moim młodzieńczym życiu jestem stróżem poranka nadziei”

 

1. Organizatorem Konkursu jest Katedra Dydaktyki i Edukacji Szkolnej w Instytucie Pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

2. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

3. Praca powinna być samodzielna, mieć charakter świadectwa i liczyć do 10 stron wydruku komputerowego według następujących wymagań: czcionka Times New Roman, rozmiar czcionki 12, interlinia 1.5, przypisy w stopce dolnej.

4. Uczestnicy konkursu powinni nadać tytuł swojej pracy, odpowiadający jej treści.

5. Wydrukowaną pracę wraz z jej nagraniem na nośnik elektroniczny (płytę), wypełnioną kartą zgłoszenia (w załączeniu) i podpisanym oświadczeniem należy przesłać do dnia 30  listopada 2013 roku na adres:

                        Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

                                              Instytut Pedagogiki

                             Katedra Dydaktyki i Edukacji Szkolnej

                           ul. Droga Męczenników Majdanka 70

                                                  20-325 Lublin

6. Nadesłane prace będzie oceniać Komisja kwalifikacyjna powołana przez Organizatora.

7. Wybrane prace zostaną zamieszczone w książce pt. „Młodzież jaką znamy i nie znamy. Seria C. W moim młodzieńczym życiu jestem stróżem poranka nadziei”.

8. Ogłoszenie wyników Konkursu i rozdanie nagród nastąpi w maju 2014 roku podczas uroczystości, której głównym celem jest złożenie hołdu Janowi Pawłowi II. W gali kończącej konkurs przewidziana jest sesja pt. „Uczę się Ciebie człowieku” z udziałem znanych osobistości życia publicznego.

9. Organizatorzy nie udzielają wcześniejszych informacji o wynikach konkursu przed jego uroczystym zakończeniem.

10. Każdy uczestnik otrzyma informację o wynikach konkursu, a laureaci imienne zaproszenie na uroczystość oraz zaproszenie dla rodziców, nauczycieli i najbliższych osób.

11. Wszelkie dodatkowe informacje są udzielane pod adresem e-mail: adammaj@kul.pl

Autor: Beata Komorowska
Ostatnia aktualizacja: 26.02.2014, godz. 11:45 - Beata Komorowska