Zarządzenie Dziekana WNH

w sprawie wprowadzenia Regulaminu nauczania w trybie zdalnym

na Wydziale Nauk Humanistycznych

w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021

 

 
Autor: Joanna Wiatr
Ostatnia aktualizacja: 20.10.2020, godz. 15:41 - Joanna Wiatr