Uprzejmie zapraszamy studentów I roku Wydziału Nauk Humanistycznych na spotkanie z Kolegium Dziekańskim, które odbędzie się 2 października 2023 r. (poniedziałek) o godz. 11.00 w sali CTW-113 (Centrum Transferu Wiedzy).

 

 

Spotkania studentów I roku z koordynatorami kierunków odbędą się w następujących terminach:

 

godz. 13.00 edytorstwo (I stopnia) sala CN-202 (II piętro, Collegium Norwidianum)

 

godz. 13.00 filologia angielska (I stopnia) – sala CTW-113 (I piętro, Centrum Transferu Wiedzy)

godz. 13.00 filologia angielska (II stopnia) - sala CTW-204 (II piętro, Centrum Transferu Wiedzy)

 

godz. 13.00 germanistyka (I stopnia) – sala CTW-202 (II piętro, Centrum Transferu Wiedzy)

godz. 14.00 filologia germańska (II stopnia) – sala CTW-202 (II piętro, Centrum Transferu Wiedzy)

 

godz. 13.00 filologia klasyczna (I i II stopnia) – sala GG-370 (III piętro, Gmach Główny)

 

godz. 13.00 filologia polska (I stopnia) – sala CN-204 (II piętro, Collegium Norwidianum)

godz. 13.30 filologia polska (II stopnia) – sala CN-204 (II piętro, Collegium Norwidianum)

 

godz. 13.30 romanistyka (I stopnia) – sala CTW-216 (II piętro, Centrum Transferu Wiedzy)

godz. 14.30 filologia romańska (II stopnia) – sala CTW-216 (II piętro, Centrum Transferu Wiedzy)

godz. 13.00 hispanistyka (I stopnia) – sala CTW-217 (II piętro, Centrum Transferu Wiedzy)

godz. 14.00 hispanistyka (I stopnia) – sala CTW-217 (II piętro, Centrum Transferu Wiedzy)

godz. 13.00 italianistyka (I stopnia) – sala CTW-220 (II piętro, Centrum Transferu Wiedzy)

godz. 14.15 italianistyka (I stopnia, tryb zdalny) – MS TEAMS (Kod dostępu: 87w4ubp), link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ajWsBOp-JUMIyx84YPo1K8cnLH_6GXKxR-TyPHLZ5yEg1%40thread.tacv2/1695646512978?context=%7b%22Tid%22%3a%22be317277-3672-487f-8f68-2059ad90b435%22%2c%22Oid%22%3a%2251d0ada4-3b97-4882-914d-e08c4380530b%22%7d

 

godz. 13.00 historia (I stopnia) – sala CN-104 (I piętro, Collegium Norwidianum)

godz. 14.00 historia (II stopnia) – sala CN-104 (I piętro, Collegium Norwidianum)

 

godz. 13.00 historia sztuki (I stopnia) – sala GG-243 (II piętro Gmach Główny)

godz. 15.50 historia sztuki (II stopnia) – MS TEAMS (kod dostępu: v1qrzsp)

 

godz. 13.00 humanistyka cyfrowa (II stopnia) – sala CN-205 (II piętro, Collegium Norwidianum)

 

godz. 13.00 lingwistyka stosowana (I stopnia) – sala CN-106 (I piętro, Collegium Norwidianum)

godz. 14.00 lingwistyka stosowana (II stopnia) – sala CN-106 (I piętro, Collegium Norwidianum)

 

godz. 13.00 muzykologia (I stopnia) – sala C-1038 (X piętro Collegium Jana Pawła II)

godz. 14.00 muzykologia (II stopnia) – sala C-1038 (X piętro Collegium Jana Pawła II)

 

godz. 13.00 sinologia (I stopnia) – sala CTW-104 (I piętro, Centrum Transferu Wiedzy)

 

Uwaga!

Dla wszystkich studentów w dniu 2 października zostały ogłoszone godziny dziekańskie do godz. 15.00 (nie odbędą się również dwugodzinne zajęcia rozpoczynające się o 14.10).

Studenci I roku studiów I stopnia w dniach 2-6 października nie mają zajęć dydaktycznych, tylko uczestniczą w spotkaniach w ramach Tygodnia Adaptacyjnego. Zapraszamy!

 

Autor: Joanna Wiatr
Ostatnia aktualizacja: 02.10.2023, godz. 14:05 - Joanna Wiatr