Prof. dr hab. Jerzy GOCKO SDB

Kierownik Katedry Teologii Moralnej Społecznej
Instytut Teologii Moralnej KUL


Biogram naukowy

studia z filozofii i teologii w WSDTS w Krakowie (1985-1993);

praktyka pedagogiczna w Salesianum Don Bosco we Wiedniu (1987-1989);

magisterium na Wydziale Teologii KUL 9 maja 1993 r. na podstawie pracy: Liberalna gospodarka rynkowa w ocenie nauki społecznej Kościoła. Lublin 1993 (promotor: ks. prof. dr hab. Janusz Nagórny);

studia specjalistyczne z teologii moralnej i katolickiej nauki społecznej w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, Pontificia Università Gregoriana w Rzymie oraz Accademia Alfonsiana - Istituto Superiore di Teologia Morale della Pontificia Università Lateranense w Rzymie (1993-1997);

stopień doktora nauk teologicznych w zakresie teologii moralnej 18 kwietnia 1996 r. na podstawie rozprawy pt. Życie gospodarczo-społeczne w wybranych posoborowych publikacjach teologicznomoralnych. Lublin 1996 (promotor: ks. prof. dr hab. Janusz Nagórny, recenzenci: ks. prof. dr hab. Franciszek Greniuk, ks. prof. dr hab. Henryk Skorowski SDB);

asystent w Katedrze Teologii Moralnej Szczegółowej w Instytucie Teologii Moralnej KUL (1997-1999);

adiunkt w Katedrze Teologiii Moralnej Szczegółowej KUL (1999-2004);

kolokwium habilitacyjne 13 stycznia 2004 r. na podstawie dorobku naukowego oraz rozprawy pt. Kościół obecny w świecie - posłany do świata. Teologiczno-społeczne aspekty posłannictwa Kościoła w świecie po Soborze Watykańskim II. Lublin 2003 (Recenzenci: ks. prof. dr hab. Henryk Skorowski SDB, ks. prof. dr hab. Piotr Nitecki, ks. dr hab. Krzysztof Jeżyna);

kierownik Katedry Teologii Moralnej Społecznej Wydziału Teologii KUL od 2004 r.

profesor nadzwyczajny Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II od 2005 r.

 

tytuł profesora nauk teologicznych od 16 czerwca 2015 r.


Działalność dydaktyczna

WSDTS w Krakowie od 1995 r.
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II od 1997 r.
Spisska Kapituła (Słowacja) w latach 1999-2000
Punkt Eksternistyczny KUL na Ukrainie (Lwów, Tarnopol, Kołomyja) od 1999 r.


Pełnione funkcje

sekretarz Rady Wydziału Teologii KUL w roku akademickim 1999/2000
Kurator Akademickiego Związku Sportowego w KUL od 2001 r.
sekretarz Sekcji Teologów Moralistów Polskich w latach 2001-2006
członek Redakcji Naukowej czasopisma "Seminare" od 2000 r. (sekretarz naukowy redakcji od 2003)
członek Rady Naukowej pisma "Myśl Społeczna i Polityczna" od 2004 r.
sekretarz naukowy Roczników Teologicznych KUL (z. 3: Teologia moralna) w latach 2006-2009

sekretarz naukowy Roczników Teologii Moralnej od 2009

Prezes Klubu Uczelnianego AZS KUL od 2009 r.   

 

 

Przynależność do towarzystw naukowych

Wiceprezes Towarzystwa Naukowego Franciszka Salezego

członek korespondent Towarzystwa Naukowego KUL
członek Stowarzyszenia Polskich Teologów Moralistów
członek Europejskiego Stowarzyszenia Teologów Katolickich
członek Forum Moraltheologie Mitteleuropa


Nagrody i wyróżnienia

Brązowy Krzyż Zasługi 2000 r.
Nagroda Indywidualna III stopnia Rektora KUL 2005 r.
Nagroda Indywidualna III stopnia Rektora KUL 2006 r.

Nagroda Indywidualna I stopnia Rektora KUL 2009 r.
Główne kierunki badań

problematyka moralna praw człowieka, etyka życia gospodarczego, status metodologiczny teologii moralnej społecznej i katolickiej nauki społecznej, udział Kościoła w życiu społecznym oraz relacja między prawem a moralnością.


Bibliografia


Autor: Jerzy Gocko
Ostatnia aktualizacja: 02.07.2015, godz. 00:02 - Jerzy Gocko