Struktura Instytutu Nauk Biblijnych KUL

1. Katedra Egzegezy Ksiąg Historycznych, Prorockich i Sapiencjalnych

Kierownik - ks. dr hab. Dariusz Dziadosz

Pracownicy:

ks. dr hab. Andrzej Piwowar
ks. dr Krzysztof Napora

ks. dr Arnold Zawadzki

 

2. Katedra Egzegezy Ewangelii i Pism Apostolskich
Kierownik - p. dr hab. Krzysztof Mielcarek, prof. KUL

Pracownicy:

ks. prof. dr hab. Stefan Szymik

ks. dr Adam Kubiś

 

3. Katedra Filologii Biblijnej i Literatury Międzytestamentalnej

Kierownik - ks. prof. dr hab. Mirosław Wróbel 

Pracownicy:

ks. dr hab. Henryk Drawnel, prof. KUL

- ks. dr Tomasz Bąk

 

4. Katedra Teologii Biblijnej i Proforystyki
Kierownik - ks. prof. dr hab. Henryk Witczyk 

Pracownicy:

ks. dr Marcin Kowalski

ks. dr Marcin Zieliński

Autor: Krzysztof Mielcarek
Ostatnia aktualizacja: 16.11.2017, godz. 17:22 - Marcin Zieliński